Generalni direktor policije Marko Pogorevc se bo jutri, dne 18. septembra 2003, ob 10. uri v Galeriji na Kotnikovi v Ljubljani srečal s predstavnicami policistk iz vseh policijskih uprav.

V slovenski policiji se število policistk povečuje, zato bo pogovor namenjen predstavitvi pozitivnih in negativnih izkušenj, ki jih pri opravljanju policijskih nalog vsakodnevno pridobivajo policistke.

Namen srečanja je tudi pobuda za obuditev mreže slovenskih policistk, ki je bila ustanovljena že leta 1995 ter vključena v evropsko mrežo za policistke, katere osnovni cilj je prizadevanje za enakovreden položaj žensk in moških v policijskem poklicu.

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi