V Galeriji na Kotnikovi v Ljubljani se je danes, 18. septembra 2003, generalni direktor policije Marko Pogorevc srečal s predstavnicami policistk iz vseh policijskih uprav.


GDP policistke

Generalni direktor policije Marko Pogorevc med pozdravljanjem s policistkami...


Na delovnem sestanku, ki se ga je udeležila tudi vodja sektorja za organizacijo in razvoj policije v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave Jasna Puhar Guček, koordinatorica za enake možnosti žensk in moških v policiji, so policistke predstavile izkušnje ter ocenile delo in položaj v policiji.


GDP pogovori

... in med pogovorom.


"V slovenski policiji so v preteklosti prevladovali moški, dekleta so bila bolj izjema. Slovenska policija tudi v tem postaja podobna evropskim policijam, ki imajo tudi do 20 odstotkov policistk. V policiji imate pomembno vlogo, s svojim delom pa ste uspešno nadomestili moške, zato je prav, da se pogovorimo in morda najdemo tudi kakšno kandidatko za generalno direktorico policije," je povedal generalni direktor policije Marko Pogorevc.

Namen srečanja je tudi pobuda za obuditev nacionalne mreže slovenskih policistk, ki je bila ustanovljena že leta 1995 ter vključena v evropsko mrežo za policistke, katere osnovni cilj je prizadevanje za enakovreden položaj žensk in moških v policijskem poklicu. To strokovno združenje policistk v okviru policijskega dela krepi možnost za skupno delo, pri čemer je v ospredju strokovnost opravljanja policijskega poklica.

Slovenska ženska policijska mreža je bila ustanovljena z namenom, da bi članicam nudila možnosti dodatnega izobraževanja, informiranja, izmenjave delovnih izkušenj in razreševanje težav, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Omogočala bi medsebojno spoznavanje, uresničevanje skupnih interesov v prostem času in nenazadnje sodelovanje s podobnimi organizacijami tujih policij ter aktivno sodelovanje v evropski mreži policistk.

 

Besedilo in fotografija: Tadeja Kuhar