Dne 24.08.2003 je bil v Sloveniji izveden poostren nadzor avtobusov. Nadzor se je izvajal na posebej urejenih kontrolnih točkah na območju Policijskih uprav Krško, Postojna in Maribor.

Prav tako so poostreno kontrolo avtobusov isti dan opravljali tudi vsi policisti, ki so delo opravljali na področju cestnega prometa in na mejni kontroli na vstopu v Republiko Slovenijo. Nadzor je bil predvsem usmerjen na avtobuse, ki opravljajo prevoze potnikov na daljših relacijah, predvsem mednarodni prevozi potnikov na rednih linijah in turistične vožnje. Nadzor je bil mednarodno usklajen znotraj članic organizacije evropskih prometnih policij TISPOL. V skupnem nadzoru je tako poleg Slovenije sodelovalo še 13 evropskih držav.

Tovrstni nadzori potekajo usklajeno na določenih evropskih cestnih koridorjih v istih časovnih terminih. Skladno s številom tovrstnih oblik potovanja, ki se iz leta v leto povečuje, se povečuje tudi število prekrškov zoper varnost cestnega prometa, kar se odraža tudi v slabši prometni varnosti in v številu hudih prometnih nesreč z udeležbo avtobusov, ki so se zgodile v zadnjem času na območju Evrope. Tovrstni mednarodno usklajen nadzor zmanjša možnost izogibanja kontroli, ker se nadzor istočasno izvaja na območju skoraj celotne Evrope.

Mednarodna zveza evropskih prometnih policij TISPOL je ob tej priložnosti posredovala informacijo za javnost, v kateri navaja:

V nedeljo, 24.08.2003, je bil na območju Evrope izveden poostren nadzor nad organiziranimi prevozi potnikov. V tem letnem času se namreč število turističnih avtobusov na evropskih cestah zelo poveča, saj gre za organizirane prevoze turistov na počitnice in nazaj. Velike razdalje, na katerih se opravljajo prevozi, pa imajo pogosto za posledico prekoračitev dovoljenega časa vožnje voznikov teh vozil. Vozniki ob tem velikokrat vozijo preko zakonsko določenih časovnih limitov. Utrujen voznik pa posledično pomeni grožnjo tako za varnost potnikov kot tudi drugih udeležencev v prometu.

Omenjeni mednarodni poostreni nadzor je koordinirala TISPOL mednarodna zveza evropskih prometnih policij z namenom zagotovitve večje stopnje spoštovanja zakonskih določitev pri voznikih, ki s kršenjem ogrožajo življenja. Neposredno je nadzor izvajala delovna skupina MORSKA DEKLICA, katere članica je tudi Slovenija.

V preteklosti se je v različnih evropskih državah zgodilo veliko prometnih nesreč v katerih so bili udeleženi avtobusi, vzrok za nesreče pa je bil prav utrujenost voznikov.

V nadzoru je bilo v vseh državah, ki so sodelovale, ustavljenih in kontroliranih 5797 avtobusov. Ugotovljenih je bilo 89 kršitev predpisov glede časa trajanja vožnje; 245 vozil je bilo tehnično neurejenih, od tega 38 tako, da so bili takoj izločeni iz prometa. Ugotovljenih je bilo tudi 654 prekoračitev hitrosti, 40im voznikom je bila prepovedana nadaljnja vožnja, od tega 29im zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Predsednik delovne skupine MORSKA DELKICA g. Rik Dhoest iz Belgijske zvezne policije je ob tem povedal: "Poostren nadzor nad avtobusi je ena izmed množice širše evropskih aktivnosti na področju izboljšanja prometne varnosti. Ta nadzor je usmerjen predvsem v zavarovanje turistov in ostalih potnikov, ki se v tem letnem času prevažajo z avtobusi."

 

Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.