V zadnjem času se je pojavilo več primerov, ko fizične in pravne osebe ter razna društva in druge ustanove v Sloveniji po elektronski pošti od neznanih pošiljateljev iz tujine prejemajo na svoje e-naslove obvestila, da so na loteriji zadeli dobitek.

Zneski dobitkov se gibljejo od nekaj sto tisoč USD do 1 mio. USD, naslovnik pa mora nakazati določen znesek denarja zaradi kritja različnih stroškov (pristojbina k nagradi). Ta znesek je največkrat nominiran v EUR v višini od nekaj sto do tisoč EUR.

V obvestilih je navedena tudi oseba, ki jo je potrebno kontaktirati v zvezi z nadaljnjimi navodili. Poleg imena in priimka osebe je še elektronski poštni naslov. Kontaktna oseba in e-poštni naslov praviloma nista identična z imenom in priimkom osebe ter e-poštnim naslovom pošiljatelja obvestila.

V kolikor naslovnik pošlje odgovor in zahteva nadaljnja navodila, od kontaktne osebe dobi navodila, naj pošlje svoje osebne podatke, telefonsko številko in fotokopijo potrdila o vplačilu (pristojbine k nagradi) po faxu, na določeno fax-številko. Največkrat se zahteva, da se plačilo izvrši preko Western Union Money Transfer neznani fizični osebi v tujini (v isto državo od koder je bilo poslano prvotno obvestilo).

V nekaj primerih, ko so naslovniki nakazali zahtevani denar, so v roku enega tedna dobili novo sporočilo na svoj elektronski naslov. V sporočilu, ki ga največkrat pošilja oseba, ki naj bi bila predstavnik določene banke v tujini, je zahteva, da naslovnik pošlje fotokopijo osebnega dokumenta ter podatke o bančnem računu, kamor bo nakazan denar iz naslova loterijskega dobitka. Hkrati je v sporočilu tudi zahteva, da je potrebno za realizacijo nakazila loterijskega dobitka vplačati še določen znesek (v enem primeru 10.000,00 EUR).

Glede na dosedanje ugotovitve in modus izvrševanja dejanja v vseh do sedaj znanih primerih, opisani pojav verjetno predstavlja poskus kaznivega dejanja goljufije. Občane opozarjamo, naj bodo pri podobnih sporočilih skrajno previdni in naj ne nasedajo lažnim obljubam po hitrem zaslužku in izplačilu dobitkov, za katere sami niso vplačali niti stave.

 

Informacijo so pripravili v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave.