Na Policijski akademiji v Tacnu se je danes, 21. oktobra 2003, začelo dvodnevno centralno usposabljanje policistov za zaslišanje osumljenca (policijsko zaslišanje), ki ga organizira Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave v sodelovanju s Policijsko akademijo Generalne policijske uprave.

Namen usposabljanja je usposobiti udeležence za zakonito in strokovno opravljanje zaslišanja oziroma pridobivanja izjave osumljenca v skladu s spremembami Zakona o kazenskem postopku (ZKP).


031021 usposabljanjeUdeležence usposabljanja je nagovoril generalni direktor policije Marko Pogorevc.


Usposabljanje je odprl generalni direktor policije Marko Pogorevc, ki je v uvodnem nagovoru poudaril, da s spremembami Zakona o kazenskem postopku slovenska policija dobiva novo pooblastilo. "S tem pridobivamo odgovornost, da bodo naši postopki strokovni in temeljiti. Zato se je z vodstvom Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave v sodelovanju s tožilci in preiskovalnimi sodniki odločilo za izvedbo programa, po katerem se bo usposobilo približno 2500 policistov, ki bodo v določenih primerih opravljali zaslišanje osumljencev. Prisotni ste najbolj izkušeni in sposobni policisti, ki boste na tem usposabljanju pridobljeno znanje prenašati na kolege. Veliko dela in truda je bilo vloženega ne le v program, ampak tudi v pripravo nove zakonodaje. Zahvalil bi se vsem, ki so sodelovali pri pripravi sprememb kazenske zakonodaje kot tudi preiskovalnim sodnikom in ministrstvu za pravosodje, kajti s spremembami smo se še bolj približali zahodnim policijam," je povedal Pogorevc in udeležencem zaželel uspešno usposabljanje.

V šestih terminih se bodo usposabljanja poleg 257 policistov kriminalistov iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, Uradov kriminalistične policije vseh policijskih uprav in Policijskih postaj, ki opravljajo naloge na področju odkrivanja in raziskovanja kaznivih dejanj ter opravljajo razgovore z osumljenci kaznivih dejanj udeležili tudi preiskovalni sodniki.

Udeleženci centralnega usposabljanja bodo obravnavali naslednje vsebine:

  • Temeljne pravice in položaj osumljenca kaznivega dejanja pri zaslišanju,
  • Pomen sprememb ZKP za policijsko delo,
  • Določbe ZKP kot pogoj za zakonito izvedbo zaslišanja (potek zaslišanja, protokoliranje zaslišanja, obveščanje in vloga državnega tožilca pri zaslišanju, izkušnje preiskovalnega sodnika pri zaslišanju, posebnosti in postopek zaslišanja osumljencev kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa),
  • Strokovno opravljanje razgovora,
  • Usposabljanje odraslih.


Kot predavatelji in izvajalci programa bodo poleg delavcev policije sodelovali tudi predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS in preiskovalni sodniki.

 

Besedilo in fotografija: Tadeja Kuhar