Vsakoletna božično-novoletna praznovanja spremlja uporaba različnih pirotehničnih izdelkov.

Pirotehnični izdelki so v osnovi namenjeni zabavi, žal pa so pogosto posledice nepravilne ali celo nezakonite uporabe petard telesne poškodbe, povzročitve splošne nevarnosti oziroma ogrožanja drugih, premoženjska škoda, vznemirjanje državljanov, motenje miru ipd. Prav zato smo se v policiji odločili, da moramo na tem področju delovati odločno, tako represivno kot tudi preventivno.

Policija že vrsto let izvaja različne aktivnosti za zmanjšanje posledic zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov. V prednovoletnem času se pogosto srečujemo s kršitvami predpisov in različnimi pogledi na to problematiko. Nekateri posamezniki in skupine se zavzemajo za popolno prepoved uporabe pirotehničnih izdelkov, na drugi strani pa povpraševanje kaže na velik interes po različnih izdelkih.

V decembru 2003 ter v začetku januarja 2004 lahko v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov pričakujemo podobno problematiko kot v prejšnjih letih, čeprav je bila v lanskem prednovoletnem obdobju na večini območij policijskih uprav uporaba izdelkov kategorije I in II, katerih glavni učinek je pok, manjša. Opazen je tudi trend naraščanja uporabe drugih pirotehničnih izdelkov, ki bolj kot zvočno, učinkujejo svetlobno.

V Sloveniji promet in uporabo pirotehničnih izdelkov ureja Zakon o eksplozivih (Ur. list RS št. 96/02).

Pirotehnične izdelke je možno nabavljati v specializiranih trgovinah (t.i. piromarketi), ki izpolnjujejo vse pogoje in imajo izdano ustrezno dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena v času od 1. decembra do 31. decembra. Uporaba teh pirotehničnih izdelkov je dovoljena v času od 26. decembra do 2. januarja, vendar pa ne v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve.

Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II ter le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Prepovedana je predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih in lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi.

Tudi letos je Policija v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije pripravila preventivne aktivnosti s ciljem zmanjšanja števila poškodb zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.

Nadgrajen je bil projekt "ZVEZDA", ki je bil v lanskem letu dobro sprejet. V sodelovanju z osnovnimi šolami želimo vse učence, še posebej pa starše učencev 5. razredov osnovnih šol, opozoriti na nevarnosti in škodljive učinke pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Izdelan je bil plakat ter slogovno prilagojen vprašalnik.

Policisti se bodo aktivno vključevali tudi v druge dejavnosti, ki jih bodo predlagale oziroma organizirale posamezne lokalne skupnosti ali izobraževalne ustanove.

 

Kazenske sankcije:

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če uporablja pirotehnične izdelke razreda I. in II, katerih glavni učinek je pok v času, ko to ni dovoljeno, te pirotehnične izdelke uporablja v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve ter jih ne uporablja v skladu z navodili proizvajalca (prepovedana je predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi). Za navedene kršitve se kaznujejo starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva.

Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II ter le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

 

Kategorizacija

  • Razred I. - pirotehnične igrače (bengalske vžigalice, pokajoče vžigalice, amorces za otroške pištole, pokajoče žabice, pokajoči bonboni, pasje bombice, ...)
  • Razred II. - izdelki za male ognjemete, (petarde, rimske svečke, majhna ognjmetna kolesa, ognjemetne baterije, fontane, topovski streli ali t.i. party knaller, rakete)
  • Razred III. - izdelki za srednje ognjemete, (srednje veliki ognjemetni izdelki za javne prireditve)
  • Razred IV. - izdelki za velike ognjemete, (veliki ognjemetni izdelki za javne prireditve)

 

Statistika

piro1

piro2

piro3

piro4

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi