Projekt Moja dežela-lepa in gostoljubna, ki ga vodi Turistična zveza Slovenije, je vseslovensko gibanje za lepo, urejeno, gostoljubno in varno državo, ki je prijazna za prebivalce in hkrati privlačna za turiste.

Projektu se je pred desetimi leti pridružila tudi slovenska policija z akcijo ocenjevanja najbolj gostoljubne in urejene policijske postaje, kajti tudi urejene policijske postaje prispevajo k urejenosti kraja, policisti pa k gostoljubnosti in varnosti v državi. Z lepo urejeno notranjostjo postaje in delovnim mestom pa si policisti izboljšajo delo in počutje v enoti, saj na delovnem mestu preživimo precejšen del življenja. S strokovnostjo in gostoljubnostjo pri opravljanju delovnih nalog pa policisti krepijo tudi prijaznejšo podobo policije v javnosti.

Najbolj gostoljubne in urejene policijske postaje so bile izbrane v interni akciji ocenjevanja, ki je potekala celo leto v dveh krogih - na ravni policijskih uprav in na državni ravni po enotnih kriterijih in s pomočjo ocenjevalnega lista. Ocenjevanje je potekalo v enotni kategoriji ne glede na delovno področje postaje, leto izgradnje, lastništvo, kakovost objekta.

Izbor najbolj gostoljubne in urejene postaje je opravila komisija na državni ravni, v kateri so bili Vojko Robnik, Egon Cokan in Branko Viher iz uprave uniformirane policije, Nuša Tavčar iz urada generalnega direktorja policije, Jože Malavašič iz službe za informatiko in telekomunikacije in Goran Müller iz skupnih služb policije. Velik prispevek pa so k izboru prispevale komisije za ocenjevanje gostoljubnosti in urejenosti policijskih uprav.


naj postaja2003 1

Novoletnega sprejema za komandirje, člane ožjega kolegija direktorjev policijskih uprav in vodje notranjih organzacijskih enot v generaln policijski upravi so se udeležile tudi njihove življenske sopotnice.


Komisija je obiskala vseh enajst prvouvrščenih policijskih postaj, ki so jih po policijskih upravah izbrale komisije za ocenjevanje gostoljubnosti in urejenosti policijskih postaj, ustanovljene na ravni policijskih uprav. Najboljša na Policijski upravi Nova Gorica je bila Postaja mejne policije Kobarid, na PU Koper Policijska postaja Piran, na PU Postojna Postaja prometne policije Postojna, na PU Ljubljana Policijska postaja Vrhnika, na PU Novo mesto Postaja mejne policije Črnomelj, na PU Krško Policijska postaja Krško, na PU Celje Policijska postaja Slovenske Konjice, na PU Maribor Policijska postaja Maribor I, na PU Slovenj Gradec Policijska postaja Ravne na Koroškem, na PU Kranj Postaja policije Škofja Loka in na PU Murska Sobota Postaja mejne policije Ljutomer.

Pri izboru najboljših treh v generalni razvrstitvi in prvouvrščenih na policijskih upravah imajo komisije izredno težko delo. Zaradi raznolikosti zgradb v katerih so postaje, notranje opremljenosti ter pomanjkanja finančnih sredstev za izgradnjo novih in celo za vzdrževanje objektov, ponekod policisti vlagajo veliko truda, prostega časa in celo lastna sredstva, da delajo v urejenem delovnem okolju, da polepšajo videz kraja, kjer je postaja. Ker se z delovnimi razmerami na policijskih enotah ne moremo pohvaliti, saj je zelo malo zgradb novejšega datuma, na južni meji pa večinoma še vedno delajo v zabojnikih, je komisija pri izboru največ poudarka namenila lastnemu delu, iznajdljivosti, inovativnosti in samoinciativnosti policistov pri urejanju delovnega okolja. K uvrstitvi med najboljše pa veliko prispeva urejenost, vljudnost in strokovno delo policije.


naj postaja2003 2

Generalni direktor policije Marko Pogorevc je podelil priznanja za najbolj gostoljubno in urejeno policijsko postajo v letu 2003.


Komisija je med enajstimi policijskimi postajami kot najbolj urejeno in gostoljubno izbrala Policijsko postajo Vrhnika, drugo mesto je dodelila Policijski postaji Ravne na Koroškem, tretje pa Policijski postaji Maribor I.

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj in nagrad (televizija in glasbena stolpa) je bila na novoletnem sprejemu, ki ga je za vodilne in vodstvene delavce policije priredil generalni direktor policije Marko Pogorevc 8. decembra 2003 v Policijski akademiji.

Najbolj urejene in gostoljubne policijske postaje so ob zaključku projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna v letu 2003 na slovesnosti v Mariboru konec novembra prejele priznanje Turistične zveze Slovenije. Priznanja so prejeli komandir PP Vrhnika Ludvik Gomboc (na sliki v sredini), komandir PP Ravne na Koroškem Ivan Knuplež (na sliki desno) in komandir PP Maribor I Drago Peklar.Vsem, ki ste prejeli priznanja in vsem, ki se trudite za gostoljubno in urejeno policijsko postajo, iskreno čestitamo in želimo, da nadaljujete po zastavljeni poti.

 

Prvo mesto: Policijska postaja Vrhnika

pp vrhnika1


Razstava otroških likovnih del na policijski postaji

pp vrhnika2


Drugo mesto: Policijska postaja Ravne na Koroškem
pp ravne1


Predstavitev policistk in policistov policijske postaje

pp ravne2


Tretje mesto: Policijska postaja Maribor I

pp maribor i 1


Prostore vodij varnostnih okolišev krasijo policijske insignije

pp maribor i 2

 


Besedilo: Nuša Tavčar
Fotografije: Nuša Tavčar, Dean Božnik, Branko Ritonja, Franc Virtič