V Velenju je 9. decembra 2003 potekalo zasedanje delovne skupine "Ilegalne migracije - Kvadrilaterala", na katerem so sodelovali predstavniki Italije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. V okviru tega zasedanja so bili obravnavani trendi na področju ilegalnih migracij v teh državah in izdelana skupna karta ilegalnih migracij.

Med 10. in 11. decembrom 2003 pa, prav tako v Velenju, v okviru Mednarodne konference mejnih policij pod vodstvom slovenske policije poteka že tretje zasedanje delovne skupine "Preprečevanje ilegalnih migracij". Na zasedanju z glavno temo "Ilegalne migracije v povezavi s kaznivimi dejanji organiziranega tihotapstva in trgovanja z ljudi" bodo sodelovali strokovnjaki 10-ih držav, Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike iz Dunaja (ICMPD) ter slovenski strokovnjaki z Državnega tožilstva, Ministrstva za zunanje zadeve in Policije.

Zasedanje predstavlja tematsko nadaljevanje prejšnjih dveh, kjer so obravnavali pomen mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju ilegalnih migracij ter odstranjevanje in vračanje tujcev, ki so ilegalno prestopili državno mejo. Na letošnjem zasedanju bodo obravnavane teme ilegalnih migracij in organiziranega tihotapstva ljudi, preprečevanje organiziranega tihotapstva ljudi in zloraba vstopnih in bivalnih dovoljenj za organizirano tihotapstvo ljudi. Na zasedanju bodo sprejeta in obravnavana priporočila ter uspešna praksa za zatiranje organiziranega tihotapstva ljudi. Glavni namen zasedanja je izmenjava izkušenj in dobrih praks pri preprečevanju organiziranega tihotapstva ljudi in ilegalnih migracij ter priprava priporočil za to področje.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi