V petek, 19.12.2003, je bila po izvedenih postopkih zbiranja ponudb in sprejetja odločitve o izboru najbolj ugodnega ponudnika, med RS MNZ - POLICIJO in podjetjem AVTEK d.o.o. iz Grosupljega, Pod Jelšami 10, sklenjena pogodba o remontu plovila P-111.

Obseg dogovorjenega remonta je:

  • zamenjava motorjev in spojitev na obstoječe pogonske gredi in
  • izvedba postopnih vzdrževalnih del na plovilu in sicer sanacija, zamenjava ter servisiranje naprav in opreme z namenom zagotovitve operativnosti oz. plovnosti plovila.


Vgrajena oprema bo imela sledeče karakteristike

  • Caterpillar movine engine C32
  • Reintjes movine gear WVS 430/1
  • Caterpillar elektronske komande.


Pogodbena vrednost remonta plovila je 83 332 500,00 Sit brez DDV. Cena je fiksna.

Rok izvedbe remonta je najkasneje v roku 104 dni od sklenitve pogodbe.

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi