Sorodne objave

 

Kriminalisti Urada kriminalistične policije in policisti policijskih postaj PU Slovenj Gradec so, ob usmerjanju predkazenskega postopka s strani tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu, dne 17.01.2002 izvedli zaključno akcijo dalj časa trajajoče operativne obdelave, v kateri so identificali osebe, ki se ukvarjajo s kaznivimi dejanji v zvezi z zlorabami prepovedanih drog ter pridobiti dokaze za njihovo nezakonito dejavnost, potrebne za nadaljnji kazenski postopek.


ukp01


V zaključni akciji so enajstim osumljencem, na podlagi 157. Člena Zakona o kazenskem postopku, odvzeli prostost in sicer S.M, J.K., B.J. iz Mislinje, D.M. z Raven na Koroškem, D.N., Š.Z., Š.A., D.B., F.U., N.O. in B.S iz Velenja.

Na podlagi odredb preiskovalnega sodnika so opravili tudi 14 hišnih preiskav, pri katerih so zasegli različne vrste mamil in sicer:

  • Marihuana - 1.221 g;
  • LSD - 38 pivnikov;
  • Ecstasy - 1 kos
  • Hašiš - 20.8 g
  • Amphetamin - 6.4 g
  • tablete -100 kosov (še analiziramo njihovo vsebnost).


Pri hišnih preiskavah so policisti zasegli več kosov pribora za pomoč pri preprodaji mamil ( tehtnice, embalažo, mobilne telefone…), manjšo količino streliva ter druge predmete, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Dne 19.01.2002 so k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu privedli S.M. iz Mislinje, J.K. iz Mislinje in D.M. iz Raven na Koroškem, k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju pa Š.Z. iz Velenja in D.N. iz Velenja, ostalim osumljenim pa so pridržanje odpravili, ker so prenehali razlogi, zaradi katerih je bilo odrejeno.


ukp02


Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je po zaslišanju J.K. izpustil na prostost, zoper S.M. in D.M. pa je, s sklepom, odredil pripor. Prav tako je s sklepom, odredil pripor zoper Š.Z. in D.N. preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Celju.

Kriminalisti in policisti so zbirali obvestila tudi od drugih oseb, ki so prav tako sodelovali pri posameznih primerih preprodaje mamil ter njihovega omogočanja, prav tako pa so zbirali obvestila tudi od številnih oseb (prič), ki so na območju Koroške zlorabljali prepovedano drogo.

Kriminalisti so omenjeno združbo, ki se je na organiziran način ukvarjala s kaznivimi dejanji Neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter s kaznivimi dejanji Omogočanja uživanja mamil spremljali dalj časa ter pri tem pridobili tudi dokaze o njihovi aktivnosti. Ugotovili so, da je predvsem S.M. iz Mislinje na območju Velenja od. Š.Z. F.U., F.N.,K.N. in D.N. pogosto, z namenom nadaljnje prodaje, kupoval in posredoval pri prodaji različne vrste in količine mamil ( marihuana, ecstasy, LSD… ) ter jih na območju Koroške prodajal osebam, ki so nato to mamilo "na drobno" prodajali naprej uživalcem na Koroškem. S temi dejanji si je tako on kot tudi njegovi sodelavci pridobivali sredstva za preživljanje ter za lastno porabo.


ukp03


Prav tako so osumljenci pogosto nudili prostore za uživanje mamil oz. jim mamilo nudili tudi brez plačila ter si tem tudi širili krog uživalcev.

Zaznava kriminalne združbe in identifikacija njihovih članov, pomeni pomemben korak pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj, povezanih z mamili. Na to kaže dejstvo, da so odkrili večje število oseb, ki so se zelo pogosto ukvarjali s tovrstnimi kaznivimi dejanji. Na Njihovo povezanost kaže tudi dejstvo, da so osebe, ki so nato " na drobno " prodajale mamila naprej, iz vseh delov koroške, prav tako pa so iz vseh delov koroške tudi uživalci oz. njihovi odjemalci.

Prav tako odrejen pripor s strani preiskovalnega sodnika zoper štiri osumljence kaže na težo storjenih kaznivih dejanj ter na brezobzirnost in trdovratnost samih osumljencev.

Operativni ukrepi, podvzeti zoper osumljence, število le-teh ter zaznane in zasežene količine mamil kažejo na to, da se tudi na Koroškem povečuje tako ponudba kot tudi povpraševanje po različnih vrstah mamil.

Kriminalisti so zoper osumljene na pristojna Okrožna državna tožilstva podali 16 kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 1. Odstavku 196. Člena in 1. In 2. Odstavku 197. Člena Kazenskega zakonika.

Kriminalisti in policisti še nadaljujejo z operativnim delom v cilju identifikacije še ostalih oseb, ki se ukvarjajo s tovrstnimi dejanji

 

Informacijo pripravila policijska uprava Slovenj Gradec