Slovenska policija se je leta 2000 pridružila k izvajanju mednarodno usklajene akcije "MORSKA DEKLICA". Akcija poteka na območju celotne Evrope, in sicer pod okriljem organizacije TISPOL - Evropske mreže prometnih policij. Njen glavni namen je povečati varnost v cestnem prometu, poudarek pa je na kontroli tovornega prevoza.

Od leta 1999 do 2001 so bili v skupnih nadzorih na območju celotne Evrope ugotovljene naslednje kršitve in izvedeni naslednji ukrepi:

  • ustavljenih in kontroliranih je bilo 130.132 tovornih vozil,
  • 133 voznikov je vozilo pod vplivom alkohola,
  • pri 12.266 vozilih so bile odkrite manjše tehnične okvare,
  • pri 2.488 vozilih so bile odkrite večje tehnične okvare (vozila niso bila primerne za varno vožnjo),
  • 6.364 voznikov je kršilo predpise o času tajanja vožnje,
  • 7.908 voznikov je prekoračilo dovoljeno hitrost,
  • na 1.150 vozilih tovor ni bil primerno zavarovan,
  • 1.822 vozil je bilo preobremenjenih,
  • ugotovljenih je bilo 188 različnih kaznivih dejanj.


Pri kontroli so bila med drugim ugotovljena tudi nekatera kazniva dejanja povezana s tihotapljenjem blaga, nedovoljeno trgovino z mamili in ilegalnimi migracijami.

To dokazuje, da je akcija uspešna in učinkovita. Zasnovana je tako, da se organizirano izvaja na kontrolnih točkah. Kontrola mora biti čim bolj popolna. Vsebovati mora kontrolo veljavne zakonodaje, ki mora biti pri prevozih upoštevana - poleg cestno-prometne še delovna, socialna, tržna in druga. Zaradi tega v Sloveniji v nadzorih poleg prometne in kriminalistične policije sodelujejo še Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo in Carina.

Prevoz je ena izmed osnovnih podpornih dejavnosti gospodarstva, zato se število vozil, ki opravljajo to dejavnost iz leta v leto povečuje. Leta 1999 je v Slovenijo na mejnih prehodih vstopilo 2.999.390 tovornih vozil, leta 2000 pa 3.089.968. Lani je na mejnih prehodih v Republiko Slovenijo vstopilo 3.222.626 tovornih vozil, kar je 11 % vseh vstopov motornih vozil v Republiko Slovenijo.

Evropa se zaveda, da lahko le skupne načrtovane in organizirane aktivnosti za kontrolo tovornega prometa prinesejo določene učinke. Akcija, ki se v nekaterih evropskih državah izvaja že od leta 1999, je koordinirana in poteka v istih časovnih terminih na območju celotne Evrope, kar voznikom onemogoča izogibanje kontroli.

S takšnimi evropsko usklajenimi nadzori, v katere bomo letos vključili tudi nadzor avtobusov, bomo v slovenski policiji aktivno nadaljevali.

 

Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi