Sorodne objave

 

Danes, 12. februarja 2002, je generalni direktor policije Marko Pogorevc sprejel oficirja za zvezo Zvezne mejne zaščite (Bundesgrenzschutz - BGS) na veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Sloveniji Jörga Stüvena in dr. Michaela Frehse, vodjo referata za mednarodno mejno policijsko sodelovanje Zvezne mejne zaščite v Zveznem ministrstvu za notranje zadeve Zvezne Republike Nemčije.

20020212-oficir

Sprejem v pisarni generalnega direktorja policije, Marka Pogorevca.(foto: Dean Božnik)


Jörg Stüven, ki je v Sloveniji eden od dveh policijskih oficirjev za zvezo iz tujih držav, je med drugim predstavil svoje pristojnosti, ki so predvsem posredovalne narave, kot je medsebojna izmenjava informacij, koordinacija in svetovanje na mejno policijskem področju. Slovenska policija je imela že v preteklosti z Republiko Nemčijo vzpostavljene zelo dobre odnose na različnih področjih. Sodelovanje se je posebno okrepilo v zadnjih dveh letih po izvedbi dveh twinning projektov na področju dela mejne policije, neposredno sodelovanje z oficirjem za zvezo pa bo medsebojno sodelovanje še okrepilo in poglobilo.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi