Sorodne objave

 

Med 11. in 15. februarjem je Center za izpopolnjevanje in usposabljanje na Policijski akademiji v sodelovanju z British Ambassy in angleško policijo v Gotenici pripravil usposabljanje V skupnost usmerjeno delo.

Usposabljanje je bilo namenjeno predvsem policistom, ki se ukvarjajo s preventivno dejavnostjo, saj jih je predavatelj g. Michael Panting seznanil s koncepti in izkušnjami angleške policije na področju v skupnost usmerjenega policijskega dela.

MichaelPanting

Michael Panting

 

Vendar tokratno usposabljanje ni bilo le teoretično, temveč tudi povsem praktično. Tako so po predavanjih udeleženci, razdeljeni v posamezne skupine, razreševali konkretne primere. Machael Panting je udeležence med drugim seznanil s splošnimi značilnostmi v skupnost usmerjenega dela, pojmovanje kriminala in kaznovanja skozi zgodovino. Predstavil jim je temeljne principe za zmanjšanje kriminala, jih seznanil z modelom za vrednotenje učinkovitosti preventivnega dela, pripravo preventivne strategije. Pri v skupnost umerjenem delu je predavatelj izpostavil še pomen človekovih pravic. Po njegovem mnenju se policisti morajo naučiti človekove pravice in svoboščine dojemati kot pomoč pri svojem (preventivnem) delu v lokalni skupnosti.

Michael Panting ve o čem govori, saj ima za seboj dolgotrajno policijsko kariero. V 24 letih si je pridobil izkušnje kot kriminalist, v uniformi in nazadnje kot inštruktor. Leta 2000 je šest mesecev preživel v Nepalu, kjer je tamkajšnji policiji svetoval, kako naj pristopi k reševanju nasilja v družini in kaznivih dejanj, katerih žrtve so bili ženske in otroci. Izkušnja, ki je ne bo nikoli pozabil. Trenutno skrbi za usposabljanje policijskih inšpektorjev na nacionalnem policijskem kolidžu Bromshill, kjer jih uči, kako zmanjšati stopnjo kriminala, predvsem kako si pri tem pomagati z vzpostavljanjem partnerskih odnosov v lokalni skupnosti. Prenašanje znanja na druge je takorekoč postala njegova strast, še zlasti če so policisti dojemljivi za nova znanja.

 

predavanje

 Slovenske udeležence usposabljanja je ocenil kot izkušene policiste, ki se spoznajo na svoje delo, vendar so odprti za pridobivanje novih znanj in izkušenj. Po njegovem se slovenska policija pri svojem delu srečuje z enakimi problemi kot britanska oziroma katerakoli druga policija na svetu. Čeprav nosimo različne uniforme, so problemi in tudi njihove rešitve, če že ne povsem enake, pa vsaj zelo podobne.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kolenc