Kot vsako leto tudi letos med petkom 26. aprila 2002 in nedeljo 5. maja 2002 pričakujemo porast nekaterih varnostnih dogodkov, ki vplivajo na splošno varnost v državi.

Policija se vsako leto med prazniki srečuje s:

  • povečanim prometom motornih vozil in potnikov na vseh cestah in mejnih prehodih,
  • povečanim obiskom turistov v turističnih krajih
  • uporabo odprtega ognja (kresovanje) na tradicionalnih krajih provomajskih proslav in
  • uporabo pirotehničnih izdelkov in orožja (možnarji) ter nevarnih sredstev (karbid).


Za uspešno obvladovanje varnostne problematike in zagotavljanje varnosti na celotnem območju Slovenije bo policija tudi letos intenzivirala izvajanje svojih nalog.

Vsi si želimo, da bi bila praznovanja čim prijetnejša, za kar pa se moramo prav vsi potruditi. Prosimo vas, da ne glede na vlogo (udeleženec v cestnem prometu, obiskovalec javne prireditve, organizator kresovanja ipd.) v kateri se boste znašli, ostanete strpni in uvidevni do drugih, saj bomo le s takšnim ravnanjem zmanjšali možnost za nastanek neljubih posledic.

Občane ponovno opozarjamo tudi na to, da sami pravočasno poskrbijo za lastno premoženje. Ne pozabite, da tatovi niso na počitnicah in praznovanja so lahko priložnost za razne tatvine ali druga kazniva dejanja.

 

Želimo vam prijetne in varne praznike!

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi