V počitniškem naselju Ministrstva za notranje zadeve v Ankaranu se je danes, 6. maja 2002 pričel že deseti glavni kriminalistični tečaj Srednjeevropske policijske akademije (v nadaljevanju SEPA), ki bo pet dni potekal v Sloveniji.

Namen tega usposabljanja je posredovati in poglabljati znanja, izkušnje in sposobnosti, ki so potrebne pri delu na področju zatiranja kriminalitete ter vzpostavitev medsebojnih stikov udeležencev seminarja za nadaljnje sodelovanje in izmenjavo izkušenj, pa tudi različnih informacij in znanj.

Udeležencem bodo predavali predstavniki Policije, Urada za preprečevanja pranja denarja pri Ministrstvu za finance in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.

Predavatelji jim bodo predstavili naslednje teme:

  • naloge in organizacija slovenske kriminalistične policije,
  • osnovne značilnosti kriminalitete v Sloveniji,
  • slovensko kazensko procesno pravo s poudarkom na nalogah in pooblastilih policije (predstavitev problematike),
  • uporaba posebnih metod in sredstev,
  • zatiranje organiziranega kriminala s poudarkom na organizaciji, strategiji, pristojnostih, problematiki, itd.,
  • posamezne pojavne oblike organiziranega kriminala,
  • postopek odkrivanja pranja denarja in sodelovanje z različnimi institucijami,
  • problematika ilegalnega spravljanja ljudi preko državne meje.


Med drugim si bodo udeleženci ogledali tudi varovanje slovenske morske državne meje in Luke Koper, predstavitveni program Specialne enote in Letalske policijske enote ter delo s policijskimi službenimi psi in potek komunikacije na Operativno-komunikacijskem centru Generalne policijske uprave.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi