Mariborski kriminalisti so podali kazenske ovadbe zoper štiri delavce fakultete Univerze v Mariboru, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije po 234. a/II členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije v zvezi s 25. členom Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

Delavci Univerze so utemeljeno osumljeni storitve dveh kaznivih dejanj: overitve lažne vsebine (258. člen Kazenskega zakonika RS) in ponarejanja listin (256/III. člen Kazenskega zakonika RS).

Od marca 2000 do konca leta 2001 so kot člani projektne skupine za izvedbo univerzitetne študijske smeri, ki naj bi se izvajala v okviru fakultete, preslepili tuje študente, ki so prišli v študijskem letu 2000/01 študirati na fakulteto. Prikazovali so, da bodo obveznosti do študentov izpolnjene, zaradi neizpolnitve obveznosti pa so morali študenti sredi študijskega leta prekiniti študij, kar jim je povzročilo veliko premoženjsko škodo v znesku najmanj 22,711.428 SIT. Hkrati pa je odgovorna oseba od 22. avgusta 2000 do 10. avgusta 2001 tujim državljanom, ki so nameravali študirati univerzitetni študijski program, organizirala izdajo potrdila o odobritvi študijskega mesta na fakulteti, čeprav se je nesporno zavedala, da so bila potrdila namenjena predložitvi diplomatsko konzularnemu predstavništvu, za pridobivanje dovoljenja za začasno prebivanje tujca v Sloveniji, ki jih je nato v upravnem postopku izdala Upravna enota Maribor. Prav tako je ta oseba organizirala izdajo potrdil, ki so omenjenim študentom služila za podaljšanje začasnega dovoljenja za bivanje na Upravni enoti Maribor, s čimer je nedvomno spravila pristojni organ v zmoto in s tem dosegla, da je ta v javni listini potrdil, da imajo tuji državljani kot študenti izdana dovoljenja za začasno prebivanje tujcev v Sloveniji. Tujim državljanom je to služilo kot dokaz v pravnem prometu.

Med 26. junijem 2001 in 10. julijem 2001 je ovadena oseba tujim državljanom izdala potrdila, da so v akademskem letu 2000/01 uspešno opravili program, ki naj bi se izvajal v okviru fakultete, čeprav je vedela, da gre za krive listine, saj študijski program ni bil razpisan v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, študenti pa niso bili vpisani kot študenti na fakulteti.

 

Informacijo so pripravili na Policijski upravi Maribor.