Ker je dogajanje povezano z nezadovoljstvom, ki so ga policisti izrazili v zvezi s standardom nastanitve v vojašnici Kranj v četrtek zvečer, tudi danes deležno medijske pozornosti in je v javnosti vzbudilo različna ugibanja in razlage, sporočamo:

"V tem primeru ni šlo za upor policistov, niti ne za odklonitev opravljanja nalog. Ker je večja skupina policistov, ki bi delo nastopila v petek zjutraj, izrazila nezadovoljstvo s pogoji nastanitve, se je vodstvo odločilo, da se vsi ti napotijo domov in se na delo pokličejo drugi policisti. Tako je vojašnico zapustilo 280 policistov, ki so se organizirano vrnili v svoje matične enote. Vsi policisti, ki so sodelovali v nalogah varovanja srečanja predsednikov srednjeevropskih držav, tudi tisti, ki so v četrtek izrazili svoje nezadovoljstvo in so delo opravljali zadnji dan srečanja, so delo opravili profesionalno, odgovorno in korektno. Nenazadnje so se lahko o tem prepričali tudi vsi tisti, ki so srečanje spremljali ali v teh dneh potovali na Gorenjsko.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin tega dogodka je generalni direktor policije danes vsem nosilcem nalog, vodstvenim delavcem in starešinam enot, iz katerih so pri zagotavljanju varnosti sodelovali policisti, naročil, naj mu pripravijo poročila. Za nekatera pojasnila je zaprosil tudi službe izven policije, ki so sodelovale pri pripravi bivalnih prostorov. Pričakujemo, da bo ta poročila prijel do konca tedna. V tem času bo generalni direktor opravil tudi več razgovorov s sodelavci, starešinami policijskih enot in direktorji policijskih uprav. Ko bo preučil poročila in opravil razgovore, bo v skladu s svojimi pristojnostmi in obveznostmi ugotavljal tudi morebitno odgovornost za četrtkovo izražanje nezadovoljstva policistov."

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi