Generalni direktor policije Marko Pogorevc je odredil aktiviranje Gorske policijske enote, katere naloga je predvsem preventivno delovanje in zagotavljanje varnosti v gorah.

Pripadniki Gorske enote policije bodo v sodelovanju z nadzorniki Triglavskega narodnega parka v soboto, 6. julija in v nedeljo, 7. julija 2002 izvedli preventivno akcijo. Njen osnovni namen je opazovanje in preventivno opozarjanje pohodnikov na vzroke, ki največkrat privedejo do nesreče v gorah. To pa so neprimerna in nezadostna oprema, neprimerno psihofizično stanje pohodnikov ter neprimerna izbira planinske ture. Policisti bodo ugotavljali tudi kršitve s področja varstva okolja in Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Ker se bodo policisti odpravili v gore iz različnih smeri, bodo lahko pokrili  široko območje slovenskih gora.

 

Spoštovani uredniki!

V kolikor želite, da bi novinarji vašega medija spremljali delo policistov v gorah vas prosimo, da to čim prej (najkasneje do petka, 5. julija 2002) sporočite Aniti Leskovec Sedmak na telefonsko številko 01/ 472 4458 ali na GSM: 031/ 387 657, kjer boste dobili vse potrebne informacije.

Novinarje, ki bi se želeli pridružiti patruljam v gorah, bo v soboto, 6. junija ob 7.00 uri na Policijskem oddelku na Bledu sprejel gospod Davorin Bratuš, vodja Sektorja za obrambno načrtovanje in policijske specialnosti v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave. Novinarji bodo lahko spremljali odpravo policistov v gore, slišali kakšen je namen takšne preventivne akcije in se odločili, katero izmed patrulj bodo morebiti spremljali.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi