Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic vas vabimo na pogovor in predstavitev publikacije

indoc europe

grb mnz

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA

 

ALI VAŠA POLICIJA SPOŠTUJE ČLOVEKOVE PRAVICE ?

Pogovor bo v četrtek, 12. decembra 2002, ob 11.00 uri,

v prostorih Informacijsko dokumentacijskega centra Sveta Evrope, Rimska 16 v Ljubljani.


Svet Evrope že desetletja namenja posebno pozornost vprašanjem, ki so povezana z delovanjem policije in spoštovanjem človekovih pravic. Sistematično in načrtno oblikuje minimalne skupne evropske standarde, ki naj bi jih spoštovali represivni organi ob opravljanju svojih temeljnih funkcij v družbi. Standardi so zapisani v evropskih konvencijah pa tudi v drugih mednarodnih dokumentih, ki jih moramo poznati tako tisti, ki pridemo v stik z represivnimi organi, kakor tudi pripadniki policije ter policijske uprave na vseh nivojih.

Da bi seveda razumno in v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami ravnali, jih moramo najprej poznati ter jih upoštevati v vseh postopkih. Pogovor bo priložnost predstavitve prizadevanj policije, da bi se dvignil standard poznavanja in spoštovanja človekovih pravic tudi z oblikami izobraževanja ter preverjanja vsakokratnega ravnanja policije, z dobro organiziranostjo, vodenjem, razvidno odgovornostjo in s korektno komunikacijo z javnostjo. Pogovor bo tudi priložnost soočenja tako prizadevanj policije kakor tudi mnenj in dobronamernih pobud predstavnikov nevladnih organizacij, civilne družbe in zainteresirane javnosti. Knjiga, ki jo bodo prejeli vsi udeleženci pogovora, predstavlja dober vodnik preverjanja skladnosti med sprejetimi standardi in dejanskim ravnanjem represivnih organov.

 

Vljudno vabljeni!

 

Liana Kalčina, Direktorica IDC Sveta Evrope

Marko Pogorevc, Generalni direktor policije