V prostorih Informacijsko dokumentacijskega centra Sveta Evrope v Ljubljani je danes, 12. decembra 2002, potekal pogovor o spoštovanju človekovih pravic v slovenski policiji, ki so se ga poleg namestnika generalnega direktorja dr. Andreja Anžiča, vodje oddelka za pritožbe in notranjo zaščito in pomoč policistom v Uradu generalnega direktorja policije GPU Bojana Vogrinca udeležili tudi namestnik varuha človekovih pravic Aleš Butala ter predstavniki nevladnih institucij.


cl pravice2

Ali slovenska policija spoštuje človekove pravice je zanimalo številne udeležence.


Ob tej priložnosti je mag. Janez Mekinc iz Oddelka za mednarodno sodelovanje v Uradu generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave predstavil slovenski prevod publikacije z naslovom "Ali vaša policija spoštuje človekove pravice", ki ga je v izvirniku leta 2000 izdal Svet Evrope.


cl pravice1

Mag. Janez Mekinc med predstavitvijo vodnika

 


Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar