Slovenska policija je letos že devetič sodelovala v državnem projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela - lepa in gostoljubna.

Osnova projekta, ki ga TZS Slovenije vodi pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem že enajsto leto, 1998 leta je dobil tudi mednarodne razsežnosti, je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja okolja in gostoljubnosti, poleg pa sodelujejo tudi policija, vojska, podjetja, šole, trgovine, bencinski servisi…

Ker je projekt vseslovensko gibanje in interes nas vseh, da je naša dežela lepa, urejena, gostoljubna in tako privlačna tudi za turiste, je z akcijo ocenjevanja najbolj urejene in gostoljubne policijske postaje k projektu pristopila tudi policija, kajti tudi urejene policijske postaje prispevajo k urejenosti kraja, sami policisti pa k gostoljubnosti in varni državi, ki je pomemben segment turistične ponudbe. Z lepo urejeno enoto ter prijaznostjo, gostoljubnostjo in korektnostjo pri opravljanju delovnih nalog pa policisti krepijo tudi prijaznejšo podobo policije v javnosti. Z lepo urejeno notranjostjo enote in delovnega mesta pa si izboljšajo delo in počutje v enoti, saj na delovnem mestu preživimo precejšen del življenja.

Najbolj gostoljubne in urejene policijske postaje so bile izbrane v interni akciji ocenjevanja, ki je potekalo celo leto v dveh krogih po enotnih kriterijih, s pomočjo ocenjevalnega lista: na ravni policijskih uprav in na državni ravni. Ocenjevanje je potekalo v enotni kategoriji ne glede na delovno področje postaje, leto izgradnje objekta, lastništvo objekta, kvalitete objekta v katerih deluje policijska postaja, tako so zraven tekmovale tudi tiste, ki so v zabojnikih ob južni meji, število policistov na postaji…

Izbor najbolj urejene in gostoljubne postaje je opravila komisija, ki je bila ustanovljena na ravni generalne policijske uprave, v kateri so bili predstavniki različnih služb in sicer Vojko Robnik, Jana Šmit in Matjaž Komerički iz uprave uniformirane policije, Nuša Tavčar iz urada generalnega direktorja, Srečko Dolenc iz skupnih služb policije in Jože Malavašič iz službe za informatiko in telekomunikacije policije. Komisija GPU je po izboru najboljše policijske postaje na ravni policijske uprave, ki ga je opravila komisija na ravni policijske uprave obiskala vse prvouvrščene po policijskih upravah. In sicer: PMP Kobarid iz PU Nova Gorica, PP Koper iz PU Koper, PPP Postojna iz PU Postojna, PP Trebnje iz PU Novo mesto, PP Brežice iz PU Krško, PP Ribnico iz PU Ljubljana, PP Škofja Loka iz PU Kranj, PP Slovenske Konjice iz PU Celje, PP Maribor II iz PU Maribor, PMP Hodoš iz PU Murska Sobota in PP Ravne na Koroškem iz PU Slovenj Gradec.


pp ii mb1Najbolj urejene in gostoljubne policijske postaje so ob zaključku projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna v letu 2002 na slovesnosti v Slovenj Gradcu v začetku decembra prejele priznanja Turistične zveze Slovenije. Priznanja so prejeli (na fotografiji od desne proti levi) komandir PMP Kobarid Igor Vovk za tretje mesto, komandir PP Maribor II. Boris Železnik za prvo mesto, komandir PP Škofja Loka Peter Jeraša za drugo mesto in pomočnik komandirja PMP Hodoš Alojz Kramar za tretje mesto.

Komisija na državni ravni je imela zelo težko delo pri izboru treh najbolj urejenih in gostoljubnih policijskih postaj zaradi raznolikosti zgradb v katerih so postaje, pomanjkanju finančnih sredstev za izgradnjo novih in celo za vzdrževanje objektov. Zato je komisija največ poudarka namenila lastnemu delu, iznajdljivosti, inovativnosti in samoiniciativnosti policistov pri urejanju delovnega okolja. K uvrstitvi med najboljše pa veliko prispeva tudi urejenost, vljudnost in strokovno delo policistov.

Kot najbolj urejene in gostoljubne policijske postaje v letu 2002 je komisija dodelila 1. mesto PP Maribor II, 2. mesto PP Škofja Loka, 3. mesto pa si delita PMP Hodoš in PMP Kobarid.


1. mesto

pp ii mb2Policijska postaja Maribor II - prvo mesto

 

pp ii mb3Policijska postaja Maribor II. omogoča dostop do dežurnega tudi invalidom, kar je redkost pri PP.


Nujnost tekmovalnega sistema je izbor najboljših, a komisija je bila enotnega mnenja, da se večina policijskih postaj trudi za urejenost delovnega okolja. Ker nekatere postaje že več let zaporedoma tekmujejo v drugem krogu in se komisija vsako leto pri njih srečuje z istimi pomanjkljivostmi, se je odločila, da letos prvič podeli tudi nagrado za vzpodbudno delo pri urejanju in gostoljubnosti policijske postaje. Tokrat je nagrado dobila Postaja prometne policije Postojna in sicer, ker že nekaj let nima v središču mesta table, ki nakazuje ljudem kje je Policija. Dobila je usmerjevalne table.


2. mesto

pp skofja1Policijska postaja Škofja Loka - drugo mesto

 

pp skofja2Na policijski postaji Škofja Loka veliko pozornosti namenjajo preventivnemu delu, v katero sodi tudi dan odprtih vrat enote.


3. mesto

pmp kobarid1Postaja mejne policije Kobarid - tretje mesto

 

pmp kobarid2Z lastnim delom so kobariški policisti postavili klopi, kjer se lahko družijo tudi v prostem času.


pmp hodos1Postaja mejne policije Hodoš - tretje mesto

 

pmp hodos2Lepo urejeni vodnjak na mejnem prehodu

 


Besedilo in fotografije: Nuša Tavčar