Jutri, 30. maja 2001 bo v Policijski akademiji v Tacnu strokovni posvet "Karierni sistem v Policiji", ki ga v okviru vsakoletnega Dneva policijskega izobraževanja ob 9.30 uri organizira Policijska akademija v sodelovanju s Kadrovsko službo, Upravo uniformirane policije in Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

Cilj posveta je odgovoriti na dileme ob izgradnji kariernega sistema, ki bi povezoval cilje organizacije s cilji zaposlenih ter omogočal uveljavljanje sposobnosti, znanja in delovnih rezultatov kot meril za načrtovanje in spodbujanje razvoja zaposlenih. Strokovnjaki bodo na posvetu skušali odkriti različne možnosti in doseči konsenz za nadaljnje delo na področju razvoja policijske kariere.

S svojimi referati bodo na posvetu sodelovali predstavniki Policije, Visoke policijsko-varnostne šole in Ministrstva za notranje zadeve ter predstavnik avstrijske policije mag. Heinz Schiestl, svoj referat pa je poslal tudi Willi Richarz iz nemške Zvezne mejne zaščite. Referati bodo obravnavali: poklic policista kot karierni poklic, tuje izkušnje, kadrovanje, izobraževanje in usposabljanje, ustreznost sedanje sistemizacije in opisov delovnih mest, delovna ocena v smislu razvoja zaposlenih, informacijski sistem kot podpora odločanju v zvezi z načrtovanjem kariere, karierni sistem javnih uslužbencev.

 

Miran Koren

Predstavnik policije za stike z javnostmi