Pri pripravi na varovanje in izdelavi varnostnih načrtov med srečanjem ameriškega in ruskega vrha v Sloveniji smo se v slovenski policiji opirali tako na spoznanja znanosti kot tudi na zahteve strokovnosti. Pri znanstvenih spoznanjih smo se oprli na rezultate sodobnih varnostnih in drugih študij, pri strokovnosti pa na razvoj policijske stroke kot obrtništva ter na pretekle izkušnje tako slovenske policije kot tudi tujih policij. Skupni imenovalec teorije in prakse pa je prav varnost.

Sistemski pristop do varnosti nam po eni strani omogoča dojemanje varnostne in družbene realnosti, na drugi strani pa z njim oblikujemo ukrepe in aktivnosti, ki zagotavljajo preprečevanje in odpravljanje raznih virov ogrožanja. In prav celota vzročno-posledičnih odnosov ter njihovo razumevanje in obvladovanje omogoča slovenski policiji načrtno, usmerjeno in sistematično izvajanje policijskih nalog. Pri tem pa so vse faze naših aktivnosti pod sistemskim nadzorom, in sicer strokovnim, sodnim in parlamentarnim. In to dokazuje evropskost našega delovanja.

Pri strokovnosti izhaja slovenska policija iz evropske prakse, kar je pravzaprav naša prednost. Izkoristili smo namreč pozitivne policijske izkušnje demokratičnih držav, hkrati pa se poskušamo izogniti slabostim in napakam, ki so jih te države v preteklosti že storile.

Univerzalni, legalni in legitimni cilj policije je varovanje življenj, osebne varnosti in premoženja ljudi. To varovanje je mogoče le ob upoštevanju vseh zakonskih odredb in omejitev ter zahtev policijskega profesionalizma. Tega pa ni brez etičnosti policijskega delovanja.

Na podlagi takšnega razmišljanja smo v Sloveniji pripravili načrt varovanja predsednikov Busha in Putina, ki se bosta v soboto, 16. junija 2001 prvič srečala prav v Sloveniji.

V policiji smo se pričeli pripravljati na pomemben obisk pravzaprav že v drugi polovici maja, ko je generalni direktor policije Marko Pogorevc imenoval skupino za pripravo načrtov varovanja, v katero je vključil vse direktorje ali pomočnike direktorjev služb in direktorje Policijskih uprav. Za osnovno izhodišče smo imeli izkušnje, ki so si jih policisti pridobili med pripravami za obisk papeža in Clintona, bivšega predsednika ZDA, v Sloveniji. Cel čas priprav smo učinkovito in brez kakršnihkoli težav sodelovali tudi z ameriško in rusko službo za varovanje predsednikov.

Načrt varovanja je bil pripravljen v roku, potrdil pa ga je generalni direktor policije.


Spremenjen prometni režim in drugi varnostni ukrepi

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 46 je bila 8. junija 2001 objavljena Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki velja za soboto 16. junija med 00.00 in 24.00 uro na določenih javnih cestah. Prepoved velja za tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg; vozila in skupine vozil, ki so daljša od 14 metrov, traktorje, motokultivatorje, delovne stroje, vprežna vozila in vozila, s katerimi se kandidati za voznike učijo vožnje in za vsa vozila, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.

Od 15. junija 2001 od 12.00 ure do 16. junija 2001 do 24.00 ure bo na relaciji in v pasu oddaljenem 30 metrov levo in desno od relacije Brnik - Bivje - dovoz (AC) Brnik - izvoz (AC) Kranj (zahod) - Kokrica - Brdo prepovedano ustavljanje in parkiranje vozil.

Pas, kjer bo prepovedano parkiranje in ustavljanje vozil vključuje naslednje ulice oziroma ceste:
- odcep "h Konjedercu" na lokalni cesti (93812) Polica - Kokrica in
- vse individualne dovoze k hišam in ulice ob lokalni cesti (93812) Polica - Kokrica - Predoslje v naselju Kokrica.

Voznike prosimo, da na teh relacijah umaknejo svoja vozila, sicer bodo v soboto odstranjena.

Med potovanjem obeh delegacij bo zgoraj omenjena relacija za krajši čas (približno 20 minut) zaprta za ves promet. Za ves zračni promet bo zaprt tudi zračni prostor, in sicer za letala (do 3800 m), helikopterje, pa tudi za balone, padalce, zmaje, vodene modele in podobno, in sicer v soboto med 6.00 in 24.00 uro, letališče Brnik pa bo zaprto od 10.00 do 24.00 ure oziroma do konca obiska.

Od prejšnjega tedna pa veljajo na slovenskih mejah tudi poostreni ukrepi pri vstopu tujcev v našo državo, kar pomeni, da policisti izvajajo temeljito mejno kontrolo tako listin kot tudi vozil. Na podlagi 9. člena Zakona o tujcih in Navodila o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za izdajo vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma iz humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma pa je bilo med izvajanjem poostrenih ukrepov zavrnjenih v povprečju 200 tujcev dnevno, kar je približno 70 več kot običajno.

Glede na izkušnje tujih policij, katerih države je že obiskal predsednik George Bush, in kjer so se različni, med drugimi tudi protiglobalistični protesti sprevrgli v napade na policijo ter ogrožanje tako javnega red in miru kot tudi premoženja in življenja ljudi, smo v Sloveniji pripravljeni na razne oblike nenapovedanih protestov. Ne glede na to, da je slovenska policija na to pripravljena, vendar pa upamo, da bodo vsi protesti ali shodi, tudi v primeru, da bodo izvedeni neprijavljeni, potekali mirno in da posamezniki ne bodo posegali v človekove pravice drugih, saj bo policija v takšnih primerih ukrepala v skladu z zakonskimi pooblastili.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi