Jutri 27. junija 2001, na dan policije in v simbolična počastitev 10. obletnice samostojne države Slovenije, bodo vsi uniformirani policisti in policistke začeli na svojih uniformah nositi nove položajne oznake.

Nova zunanja podoba slovenske policije je bila lani uzakonjena z uredbo o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, nov pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ministrstvu za notranje zadeve in policiji s spremembami pa je bil osnova za razvrstitev policistov in policistk po novih položajnih oznakah. Z novo oblikovano uniformo se je slovenska policija po estetskih in funkcionalnih merilih približala zunanjemu izgledu policistov drugih evropskih držav.

V zadnjih desetih letih, odkar je Slovenija samostojna država, je slovenska policija doživela kar nekaj pomembnih vsebinskih in organizacijskih sprememb. Med drugim tudi oblikovanje nove zunanje podobe, s katero skuša še utrditi svoj ugled tako v Sloveniji, kot tudi med tujimi javnostmi.

Nove položajne oznake si lahko ogledate tudi na spletnih straneh policije na naslovu www.policija .si

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi