Sorodne objave

 

V prostorih Prometne policijske postaje v Postojni so danes, 5. julija 2001, na tiskovni konferenci pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Marjan Erhatič, načelnik Urada kriminalistične policije Policijske uprave Postojna Janez Godeša in načelnik Urada kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Drago Menegalija predstavili razkritje kriminalne združbe, ki je osumljena, da je na območju Slovenije izvrševala kazniva dejanja nezakonitega vodenja oseb preko državne meje, organiziranja in posredovanja pri prostituciji, spravljanja oseb v suženjsko razmerje, zvodništva, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili in orožjem ter ponarejanja denarja in listin.

Erhatic

Marjan Erhatič, Janez Godeša in Drago Menegalija med tiskovno konferenco na Postaji prometne policije v Postojni.


Policisti Policijske uprave Postojna so lani oktobra na njihovem območju zaznali večjo ilegalno, nezakonito ponudbo ponarejenih italijanskih lir, nemških mark in ameriških dolarjev, ki so jih osumljeni poskušali vnovčiti v Sloveniji. V okviru policijske preiskave, ki jo je usmerjala skupina državnih tožilcev za posebne zavede, so policisti pridobivali podatke o kriminalni dejavnosti dobro organiziranih združb, ki so se med seboj povezovale in z izvrševanjem različnih kaznivih dejanj prihajale do velikih dobičkov, kar pa je bil tudi poglavitni cilj kriminalnih združb. Sled kriminalnih dejanj je vodila do Ljubljane, od koder je tudi večina osumljencev.

Kriminalno združbo, ki je osumljena kaznivih dejanj, prepovedan prehod čez državno mejo, spravljanje v suženjsko razmerje, zvodništvo, posredovanje pri prostituciji in nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali razstrelilnih snovi, je vodil 40 letni I.J. iz Ljubljane, v njej pa so v različnih vlogah sodelovali tudi 31 letni K.N. iz Ljubljane, 41 letni M.N. iz Ljubljane, 37 letni J.O. iz okolice Lendave, 51 letni Ž.V. iz okolice Metlike, 50 letni B.G. iz Ljubljane, 40 letni M.R. iz Ljubljane, 43 letni B.J. iz Ljubljane, 21 letni D.G. iz Ljubljane in 54 letni Z.R. državljan Republike Hrvaške.

Združba je bila zelo dobro organizirana, imela je veliko zvez in sodelavcev v državah Vzhodne Evrope (ZRJ, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Madžarska, Moldavija), ukvarjala pa se je z organiziranim ilegalnim vodenjem tujih državljank iz Vzhodne Evrope v Slovenijo, spravljanjem v suženjsko razmerje, s posredovanjem pri prostituciji in zvodništvom. Ko so tuje državljanke v Sloveniji "odslužile" so jih preko zvez v Italiji in Španiji sprovajali tudi naprej v države Zahodne Evrope.


ponaredbe2

Ponarejeni bankovci, zaseženi med preiskavo.


Policija je 3. julija 2001 izvedla zaključno akcijo, v kateri je odkrila pet tujih državljank (tri Ukrajinke, Moldavko in Romunko), ki bodo predane Sodniku za prekrške v Ljubljani, in tri člane združbe (I.J., K.N. in J.O.). Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča je zoper J.O. odredil pripor, sodna preiskava zoper I.J. in K.N. pa še poteka.

Pri hišnih preiskavah je policija našla tudi predmete, ki utemeljujejo sum o storjenih kaznivih dejanjih.

Druga kriminalna združba, v kateri je imel najbolj aktivno vlogo 35 letni D.M., začasno stanujoč v Domžalah, v različnih vlogah pa so sodelovali tudi 24 letni S.K. iz Medvod, 25 letni N.F. iz Ljubljane, 23 letni S.M. iz Ljubljane, 22 letni M.L. iz Ljubljane in 43 letni Š.R. državljan Švedske, je osumljena storitve kaznivih dejanj ponarejanja dejanja in neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.

Policija je na podlagi izvedenih ukrepov preprečila vnovčitev 21-ih ponarejenih bankovcev za 100.000 Lit., po en ponarejen bankovec za 100 DEM in bankovec za 100 ameriških dolarjev. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je zoper Š.R., D.M., S.K., N.F. in M.L. odredil pripor.

Med preiskavo je policija prišla do podatkov, da se je 35. letni D.M. iz Domžal večkrat sestajal z A.C. in I.J. iz Ljubljane, s P.M. iz okolice Kopra in D.G. iz Ljubljane, ki so utemeljeno osumljeni storitve kaznivih dejanj ponarejanja listin, saj je policija ugotovila, da je bil namen pogostega druženja prodaja ponarejenih spričeval o zaključnih izpitih srednje šole.

Ob hišni preiskavi je policija 3. julija 2001 pri I.J. iz Ljubljane našla in zasegla računalniško programsko in strojno opremo, ki so jo omenjeni uporabljali pri ponarejevanju spričeval, tiskovine in žigov, kar pa dokazuje, da so spravili v obtok večjo količino listin. Preiskava v zvezi s tem kaznivim dejanjem še poteka.


ponaredbe

Ponarejeni predmeti, ki so jih policisti zasegli med preiskavo.


"Za vse tri kriminalne združbe, ki so medsebojno sodelovale na različne načine s posamezniki, ki se pojavljajo in prepletajo med eno in drugo skupino, smo podali 16 kazenskih ovadb zoper 21 oseb. V zaključni akciji, pri kateri je sodelovalo 90 policistov iz Policijske uprave Postojna, Policijske uprave Murska Sobota, Policijske uprave Novo Mesto, Policijske uprave Kranj in Policijske uprave Koper, smo opravili 17 hišnih preiskav pri 15 osumljenih," je povedal načelnik Urada kriminalistične policije Policijske uprave Postojna Janez Godeša.

"3. julija 2001 je bila na območju Policijske uprave Ljubljana opravljena zaključna akcija, v kateri je bilo prijetih 10 osumljencev, opravili smo 15 hišnih preiskav, tekom akcije pa je bilo prijetih tudi 5 tujih državljank. Poleg najdenih in zaseženih ponarejenih listin in spričeval je bila najdena in zasežena tudi pištola, znamke TT, kalibra 7.62 z 9 naboji, več mobilnih telefonov, več ponarejenih bankovcev ameriških dolarjev in računalniška oprema. Pri zaključni akciji je s Policijske uprave Ljubljana sodelovalo 54 policistov in dva službena psa," je povedal načelnik Urada kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Drago Menegalija.

V tem letu je to peto odkritje kriminalne združbe, ki se je v večji meri ukvarjala s prepovedanim vodenjem oseb preko državnih meja. Gre za uspešen zaključek akcije, pri kateri gre pohvala policistom Policijske uprave Postojna, ki so imeli pri tem odkritju veliko vlogo. Kriminalna združba je imela vse atribute kriminalnih združb, kar pomeni, da je bila notranje homogena, organizirana in zaprta. Imela je dve skupini, od katerih se je prva ukvarjala s prepovedanim vodenjem preko državnih meja, druga skupina pa z drugimi kaznivimi dejanji, kot so zvodništvo, organiziranje in omogočanje prostitucije in razne oblike ponarejanja listin.

"Ta uspeh slovenske policije je plod pravilnih izhodišč, da samo celovit pristop v pripravljalni fazi, posebno takrat, ko gre za načrtovanje posebnih metod in sredstev, skupaj z državnim tožilstvom pripelje do uspeha. Tudi v tem primeru smo tesno sodelovali s tožilci iz skupine za posebne zadeve, ki so ves čas odkrivanja te kriminalne združbe in ugotavljanja njihovih vlog usmerjali predkazenski postopek. V teh izhodiščih bomo tudi nadaljevali, kajti ugotovili smo, da so priprave in pristop, ko poskušamo zapreti vsak vir informacij za notranjo javnost, edina pot, ki pripelje do upeha. Pri združbah, kjer so storilci povezani s tujino, je nemogoče odkrivati kriminalne vloge in dejanja s klasičnimi policijskimi metodami, ampak je potrebno uporabiti posebne metode in sredstva, kajti le tako smo lahko uspešni," je povedal pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Marjan Erhatič.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar