Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških uvaja nov institut "opozorilo", ki določa, da lahko pooblaščena uradna oseba organov in organizacij namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška storilcu prekrška izreče opozorilo.

Vabimo vas, da se udeležite tiskovne konference, ki bo v ponedeljek, 10. septembra 2001 ob 11.00 uri v Galeriji na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani. Na tiskovni konferenci vam bosta dr. Andrej Anžič, namestnik generalnega direktorja policije, in g. Bojan Skočir, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, povedala več o tem, kaj konkretno na novo uvedeni institut pomeni za nadaljnje delo policistov.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi