Sorodne objave

 

Delegacija evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ravnanja in kaznovanja (European Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) pod vodstvom ge. Jagode Poloncove, ki bo na delovnem obisku v Sloveniji od 16. do 27. septembra 2001, se je danes, 18. septembra 2001 srečala s predstavniki vodstva slovenske policije.


P9180010


Države članice Sveta Evrope so sprejele konvencijo, ki jo je podpisala in ratificirala tudi Slovenija, na podlagi katere je bil ustanovljen Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (v nadaljevanju: Odbor). Temeljna naloga tega Odbora je prispevati k preprečevanju mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, kar najpogosteje uresničuje preko neposrednih obiskov institucij, ki lahko izvajajo pridržanja in druge oblike zakonitega omejevanja osebne svobode.

Naloga Odbora ni kritizirati ali obsojati posamezne države, njene policije ali posameznih policistov, temveč pomagati državi, da ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, ne preraste v mučenje ali nehumano ravnanje. Skratka preprečiti nehumano ravnanje in mučenje in ne le reagirati na pritožbe, ko je bilo nesprejemljivo in nezakonito dejanje že storjeno.

Konvencija daje Odboru pravico, da kadarkoli obišče katerokoli državo podpisnico. Med obiskom lahko pregleda vsak prostor, v katerem so pridržani, priprti ali zaprti ljudje, ki jim je prostost odvzel katerikoli državni organ. V to kategorijo seveda sodijo tudi policijske postaje.


P9180004


Delovanje Odbora neposredno vpliva na delo policije, posebej na področju ravnanja z osebami, ki so pridržane v policijskih prostorih, zato so se člani tega Odbora v pogovoru z vodstvom policije seznanili z napredkom na področju zagotavljanja človekovih pravic glede na 13 priporočil, ki so jih podali na zadnjem obisku leta 1995. Od trinajstih predlogov jih je policija popolnoma realizirala 11, dva pa sta še v izpolnjevanju, ker je zanje potrebna sprememba zakonodaje.

Vodstvo slovenske policije se je s predstavniki Odbora med drugim pogovarjalo o pritožbah državljanov nad ravnanjem policistov, o postopkih nastanitve in vračanja ilegalnih prebežnikov v matične države in o tem, koliko smo v policiji uspeli vnesti vsebine o človekovih pravicah v sistem izobraževanja in usposabljanja.

V sklepnem delu so predstavniki policije članom Odbora predali zahtevano dokumentacijo in brošuro o človekovih pravicah ter navodila, ki jih je vodstvo policije posredovalo vsem policijskim enotam. 27. septembra 2001 se bodo sestali še enkrat, ko bo vodstvo delegacije poročalo o obisku slovenskih policijskih prostorov.

 

Fotografiji: Dean Božnik

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi