V Veliki sejni sobi Policijske akademije v Tacnu sta danes, 10. decembra 2001, generalni direktor policije Marko Pogorevc in generalna državna tožilka Zdenka Cerar podpisala Strokovno navodilo o sodelovanju policije in državnega tožilstva pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj. Policiji in državnemu tožilstvu je po več kot enoletnem usklajevanju uspelo pripraviti akt, s katerim bo delo obeh organov v predkazenskem postopku še uspešnejše.


20011210-podpis1


Generalna državna tožilka Zdenka Cerar je poudarila, da bomo s strokovnim navodilom ustregli zahtevam, ki jih postavlja Evropska unija. Le skupno delo policije in tožilstva je zagotovilo za učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki lahko ogrozijo varnost državljanov in države. Po besedah Cerarjeve bo policija še naprej skrbno in strokovno izvajala svoje naloge, odkrivala kazniva dejanja, kar je njena temeljna naloga, državni tožilci pa ji bodo pri tem pomagali s svojim strokovnim znanjem prava in poznavanjem sodnega postopka. Samo skupna aktivnost lahko pripelje do rezultata, da sta dejanje in storilec ne samo odkrita, ampak da se slednjemu uspešno tudi sodi.

Generalni direktor policije Marko Pogorevc je ocenil, da je navodilo korak k kvalitetnejšemu skupnemu delu in pomeni napredek na področju varovanja človekovih pravic. Vključevanje državnih tožilcev v delo policije že v zgodnji fazi predkazenskega postopka pomeni zapiranje vrat za politične vplive.


20011210-podpis2


Navodilo je plod dobrega sodelovanja policije in tožilstva. Cerarjeva in Pogorevc pa sta se strinjala, da so tako slovenski policisti kot državni tožilci pripravljeni v duhu dobrega sodelovanja, medsebojnega zaupanja in spoštovanja vsa odprta vprašanja korektno razreševati, morebitne dileme in probleme, ki se ob tem pojavijo, pa sprejemati kot strokovne izzive. Generalni direktor policije upa, da bo navodilo, ki bo posodobilo način zbiranja dokazov, zaživelo v praksi ter v prihodnosti prineslo konkretne uspehe.

 

Besedilo in fotografiji: Tadeja Kuhar