Sorodne objave

 

Policisti Policijske uprave Koper so od junija 2001 naprej zaznali večje število ilegalnih prestopov državne meje Republike Slovenije na območju PU Koper.

Z analizo obravnavanih ilegalnih prestopov državne meje so ugotovili, da je šlo v večini primerov za državljane Zvezne republike Jugoslavije - albanske narodnosti, ki so po utečenih tihotapskih kanalih in v organizaciji večjega števila oseb, prihajali iz ZRJ preko Bosne in Hercegovine Hrvaške in Slovenije v Italijo. Glede na ugotovitve je obstajal sum, da se s prepovedanim spravljanjem tujcev iz Hrvaške čez Slovenijo ukvarja organizirana kriminalna združba, delujoča na ozemlju Hrvaške, Slovenije in Italije.

Z zbiranjem obvestil je Urad kriminalistične policije PU Koper (v nadaljevanju UKP PU Koper) identificiral posamezne člane organizirane kriminalne združbe, ki je izvrševala tovrstna kazniva dejanja, in o tem obvestil Okrožno državno tožilstvo, ki je v nadaljevanju usmerjalo zbiranje obvestil in dokazov. Urad kriminalistične policije je tako septembra 2001 začel z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov zoper posamezne člane te kriminalne združbe z območja Slovenije. Z izvajanjem teh ukrepov je bilo v Sloveniji identificiranih 7 storilcev, katerih vloge pri prepovedanem spravljanju oseb čez državno mejo Republike Slovenije so bile vnaprej določene in dogovorjene. Tako je bilo ugotovljeno, da je vlogo organizatorja na slovenskem ozemlju izvrševal 40-letni M. Z. iz Kopra, ki je bil v stalnih stikih s hrvaškimi organizatorji prepovedanega spravljanja oseb čez mejo in se z njimi dogovarjal o dnevu in načinu prihoda tujcev ter plačilu. M. Z. je po sklenjenem dogovoru s hrvaškimi organizatorji, organiziral prevzem tujcev, ki so pod vodstvom hrvaških vodičev ilegalno prišli v Slovenijo na območju PU Koper. Vlogo prevzemnika ilegalnih migrantov na slovenskem ozemlju so imeli 27-letni E. G., njegova izvenzakonska partnerka, 32-letna G. B. in 37-letni M. T., vsi iz Kopra. Navedeni so tujce prevzemali na hrvaško-slovenski meji in jih nato z vozilom izvedbe "PICK UP" s spremstvom drugih vozil, prepeljali v bližino slovensko-italijanske meje, kjer so tujci počakali do večera, ko jih je prevzel vodič, 39-letni Z. E. iz Kopra in jih vodil čez slovensko-italijansko državno mejo, predvsem na območju doline Ospa. Na italijanskem ozemlju jih je predal vodičem - italijanskim državljanom, ki so poskrbeli za prevoz v notranjost Italije.

Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da sta z združbo M. Z. - najmanj v enem primeru prepovedanega spravljanja oseb čez državno mejo - sodelovala tudi 36-letni R. L. iz Pirana in 33-letni Z. M. iz Kopra.

Da bi razkril mednarodno kriminalno organizacijo, katerih člani so delovali na ozemlju Hrvaške, Slovenije in Italije, je UKP PU Koper s svojimi ugotovitvami obvestil varnostne organe sosednjih držav in predlagal nadaljnje skupno sodelovanje pri preiskovanju kriminalne dejavnosti te združbe.

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov, ki so jih zbrali kriminalisti UKP PU Koper, Questura Trst in PU Istarska iz Pule, je UKP PU Koper do 5. decembra 2001 na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podal skupno 8 kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve 9 kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo (311. člen Kazenskega zakonika) in kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi (310. člen Kazenskega zakonika) zoper skupno 14 osumljenih oseb. Ugotovili so tudi, da je navedena kriminalna združba v tem obdobju spravila v Italijo najmanj 63 ilegalnih migrantov, ki so za to v povprečju plačali po 1.000 nemških mark na osebo.

V sredo, 5. decembra 2001 so policisti prijeli osumljence kaznivih dejanj na območju PU Koper, po dogovoru s PU Istarska, pa tudi osumljence z njihovega območja. Tega dne je bilo tako v Kopru in Piranu prijetih 7 osumljencev kaznivih dejanj. V Sloveniji so pri vseh opravili hišne preiskave, pri katerih je bila, poleg ostalih predmetov pomembnih za kazenski postopek, zasežena tudi manjša količina prepovedanih drog (metadona in konoplje) ter polavtomatska pištola znamke Crvena Zastava, kalibra 9 mm s pripadajočimi 7 naboji.

Naslednji dan, 6. decembra 2001 so bile vse osumljene osebe z območja PU Koper privedene k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju odredil pripor zoper M. Z., E. G., Z. E. in Z. M., M. T. pa je zaradi storjenih kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog v preiskovalnem priporu že od novembra 2001.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi