Med 17. in 19. decembrom 2001 zaseda v Velenju mednarodna delovna skupina, in sicer na temo 'PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ'. Koordinacijo dela delovne skupine je bilo slovenski policiji zaupano na IX. Mednarodni konferenci mejnih policij, v katero je združenih več kot 40 držav in več kot 10 mednarodnih organizacij, aprila letos v Siofoku na Madžarskem.

Zasedanja v Velenju so se udeležili predstavniki 10 držav (poleg Slovenije so tu še predstavniki Avstrije, Nemčije, Italije, Madžarske, Hrvaške, ZRJ, Romunije, Poljske in Ruske federacije) in ICMPD (International Center for Migration Policy Development). Cilj zasedanja je priprava skupnega dokumenta z naslovom 'Priporočila za učinkovito preprečevanje in zatiranje ilegalnih migracij'. Dokument bo v pripravljen maja naslednje leto, ko bo obravnavan na X. Mednarodni konferenci mejnih policij. Sprejet dokument bo korak naprej k poenotenju boja zoper ilegalne migracije v širšem evropskem prostoru.

Novinarji, ki bi želeli podrobnejše informacije, lahko pokličejo go. Ireno Gorenak na telefonsko številko 041/732-493.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi