Sorodne objave

 

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je med 23. in 30. novembrom 2008 potekala mednarodna delavnica z naslovom Medsosedsko sodelovanje in izgradnja mostov mirovne politike ter vloga Slovenije (Neighbourhood Cooperation and Bridge-building Peace Policy, The Role of Slovenia), ki so se je udeležili tudi študentje iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije, Nemčije in Srbije.

081216 MednarodniSeminar

Seminar sta organizirala Fakulteta za družbene vede ter Inštitut za mirovne raziskave in varnostno politiko Univerze v Hamburgu (Institut fűr Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universitat Hamburg - IFSH). V akademsko mrežo so vključene tudi univerze iz Novega Sada, Prištine, Reke, Sarajeva, Skopja in Tetova.

Na delavnici, ki je potekala v angleškem jeziku, je 26. novembra 2008 sodeloval tudi predstavnik Sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Aleš Grudnik, ki je udeležencem delavnice predstavil temo z naslovom Sodelovanje slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah in jim razdelil tudi brošuro Slovenska policija v mednarodnih civilnih misijah 1997 - 2007 v angleškem jeziku.

Poleg predstavnika policije so na delavnici sodelovali tudi predstavniki Fakultete za družbene vede, Ministrstva za obrambo, Centra za razvoj in znanost Jable pri Trzinu, Centra za razminiranje in pomoč žrtvam min z Iga, nemški vojaški ataše v Sloveniji Klaus Nolte ter ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.

Odziv slušateljev na temo, ki jo je predstavil predstavnik policije, je bil zelo dober. Na koncu je bilo veliko časa namenjenega odgovorom na različna vprašanja, ki so jih udeleženci postavljali o sodelovanju slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah.

Inštitut za mirovne raziskave in varnostno politiko je bil po priporočilu nemškega Sveta za znanost (Wissenschaftsrat) ustanovljen leta 1971 zaradi spodbujanja akademskih raziskav o miru. Delo inštituta temelji na civilnem pravu in ga financira mesto Hamburg. V skladu s statutom je IFSH usmerjen v globalna politična in varnostna vprašanja pri mirovnih raziskavah. Njegovi cilji so spodbujanje uravnoteženih in inovativnih akademskih raziskav, usposabljanje in poučevanje ter objavljanje rezultatov raziskav na spletni strani (http://www.ifsh.de/english.htm).

 

Besedilo in fotografija: Aleš Grudnik