Sorodne objave

 

Center za tujce je ob podpori Evropskega sklada za vračanje 2. junija v Postojni organiziral srečanje ekspertov iz držav Zahodnega Balkana za področje preprečevanja ilegalnih migracij in odstranjevanja tujcev.

Srečanja so se udeležili predstavniki iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, predstavnica Evropske komisije, predstavnika Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, predstavnik Policijske uprave Postojna ter gostitelji in organizatorji iz Centra za tujce.

Ilegalne migracije so bile in bodo vedno problem, s katerim se srečuje večina držav, tudi države Zahodnega Balkana in posledično Slovenija. Srečanje je bilo zato dobra priložnost, da Center za tujce kolegom iz tujine predstavi svoje delo in dobre prakse, obenem pa so udeleženci lahko izmenjali izkušnje, navezali in poglobili osebne stike ter predstavili vizijo svojih držav na tem področju ilegalnih migracij s poudarkom na odstranjevanju tujcev. skupinska

 Udeleženci srečanja

srecanje2

Udeleženci so med srečanjem aktivno sodelovali, razpravljali in izmenjavali izkušnje
100 8647

Predstavnik Bosne in Hercegovine je želel preizkusiti učinkovitost in praktično uporabo lisic za telo (t. i. bodycuff), ki jih pri odstranjevanju tujcev uporablja Center za tujce. 100 8659

Udeleženci so z zanimanjem spremljali ogled in predstavitev Centra za tujce 100 8679

Zadovoljni udeženci srečanja po ogledu Centra za tujce


Zaključimo lahko, da področje obvladovanja ilegalnih migracij in odstranjevanja tujcev v državah udeleženk razvija v pravo smer, da imajo te države ideje, voljo in znanje ter so pripravljene sprejeti in prevzeti dobro prakso, predvsem na področju odstranjevanja tujcev, ki smo jo v Sloveniji oblikovali skozi daljše obdobje in se je izkazala za učinkovito.