Sorodne objave

 

Ljubljanski in koprski kriminalisti so v dveh preiskavah zaradi zlorabe prostitucije v torek, 9. junija, prijeli pet osumljencev. Več informacij o poteku in rezultatih teh preiskav smo razkrili na novinarski konferenci danes, 11. junija 2009.

tiskovna

 Na novinarski konferenci (na fotografiji z leve) so sodelovali Tomaž Peršolja, vodja Oddelka za organizirane kriminalne združbe v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, mag. Branko Japelj, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana, in Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Koper.


***

Vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana mag. Branko Japelj je povedal, da so ljubljanski kriminalisti 9. junija 2009 v okviru obsežne kriminalistične akcije odvzeli prostost 30-letnemu državljanu Slovenije s prebivališčem na območju Ljubljane in 22-letni državljanki Slovenije s prebivališčem na območju Cerknice, ki  sta utemeljeno osumljena storitve najmanj 7 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije (člen 175/I in II KZ-1) ter kaznivega dejanja izsiljevanja (člen 213/I in III KZ-1).

Kriminalistična preiskava je potekala že od februarja 2009, ko je bila zoper 30-letnika podana prijavo za kaznivo dejanje izsiljevanja, pri čemer je oškodovancu povzročil hude telesne poškodbe ter odvzel osebni avtomobil. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je osumljenec pri organizaciji kaznivega dejanja zlorabe prostitucije sodeloval s svojo 22-letno zunajzakonsko partnerico. Osumljenca sta imela na območju Ljubljane v najemu pet stanovanj, tako imenovanih "mini bordelov", v katerih je 12 deklet, državljank Slovenije, v dveh izmenah proti plačilu strankam nudilo spolne storitve. Oglase za spolne storitve so stranke našle v tiskanih medijih in na spletnih straneh. Dekleta so imele določene cene spolnih uslug, in sicer je bilo treba za pol ure odšteti 65 evrov, za eno uro pa 120 evrov. Njihovo delo v stanovanjih je ves čas nadziral osumljeni 30-letnik, ki jim je določal delo ter od od vsake vsak dan pobiral po 65 evrov, ne glede na število strank, ki jih je imela. Denar so morala dekleta v stanovanju puščati v posebnih predalih, osumljenca pa sta ga zvečer pobirala. Kriminalisti so s policijsko preiskavo ugotovili, da sta osumljenca mesečno tako prejela okoli 4.000 evrov. Ugotovili so še, da sta osumljenca za delo pridobivala dekleta, ki so bila v finančni in socialni stiski. Med drugim je 30-letnik v prostitucijo zvabil tudi mladoletna dekleta.

Na spletnih straneh sta objavljala tudi oglase za dekleta za spremstvo z nudenjem spolnih storitev. Tarifa za tako spremstvo je bila 220 evrov na uro, 350 evrov za dve uri, 400 evrov za tri ure in 1.500 evrov za ves dan. Osumljenca sta s t. i. spremstvom deklet zaslužila še dodatnih 3.000 do 4.000 evrov na mesec. Po naročilu strank sta dekleta odpeljala v različne hotele tako v Sloveniji kot v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

30-letni osumljenec je na območju Ljubljane pri organizaciji prostitucije sodeloval tudi s 40- in 26-letnikom iz Ljubljane, zoper katera so koprski kriminalisti podali več kazenskih ovadb za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije.  


***

Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Koper, je predstavil preiskavo na koprskem območju. Kriminalisti PU Koper so namreč konec leta 2008 prišli do podatkov, da se na obalnem območju izvršujejo kazniva dejanja zlorabe prostitucije, ki jo organizirajo osumljenci z območja Ljubljane, z najetimi stanovanji na območju Kopra, v katerih izkoriščajo dekleta tako, da se ta zanje prostituirajo in od zaslužka plačujejo dnevne provizije. Policisti so ugotovili, da 40-letni  Ljubljančan pri izvrševanju kaznivega dejanja sodeluje s 26-letnim Ljubljančanom in 24-letno Kamničanko.

V preiskavi so odkrili 8 najetih stanovanj na območju Kopra, Izole, Ankarana, Celja, Ljubljane in Nove Gorice. V teh stanovanjih se je po zbranih dokazih prostituiralo najmanj 42 deklet, predvsem slovenskih državljank, med njimi pa tudi ena državljanka Hrvaške, državljanka Bosne ter državljanka Slovaške.

Dekleta sta pridobivala preko oddanih oglasov v tiskanih in elektronskih medijih, s katerimi sta iskala ženske za izvajanje t. i. erotične masaže. Pri osebnem stiku z zainteresiranimi ženskami sta jih osumljenca seznanila, da se oglas nanaša na nudenje spolnih uslug. Ženskam sta zagotavljala stanovanja, oglaševanje spolnih uslug v tiskanih in elektronskih medijih ter mobilne telefone za sprejem klicev strank. Od deklet, ki so se prostituirale (delale so v izmenah), pa sta prejemala plačilo v gotovini, in sicer so morale del svojega dobička dnevno izročati v višini od 50 do 65 evrov, če je šlo za celodnevno nudenje spolnih uslug, pa od 100 do 130 evrov. Poudariti je treba, da sta osumljenca od žensk dosledno zahtevala dnevno plačilo, ne glede na to, ali je tisti dan imela stranke ali ne. 

Za 24-letno Kamničanko so kriminalisti ugotovili, da je po navodilih 40-letnega Ljubljančana pobirala denar oz. provizijo od prostitucije od posameznih prostitutk in mu jo izročala, poleg tega pa tudi prevažala dekleta v stanovanja ter uvajala tista dekleta, ki s prostituiranjem še niso imela izkušenj.

9. junija so koprski kriminalisti prijeli vse naštete osumljence in pri njih ter v najetih stanovanjih opravili hišne preiskave. Pri tem so ugotovili, da je bilo v najetih stanovanjih trenutno 8 žensk, ki so se prostituirale, v vseh stanovanjih so našli tudi veliko mobilnih telefonov, katerih številke so bile oglaševane v tiskanih in elektronskih medijih pod rubrikami zasebnih stikov. Osumljenca sta po podatkih policije kazniva dejanje zlorabe prostitucije izvrševala v časovnem obdobju od maja 2008 do dneva prijetja, pri tem pa si pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 500.000 evrov.

Zoper 40- in 26-letna Ljubljančana ter 24- letno Kamničanko so 10. junija podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe prostitucije v hudodelski združbi po 2. odstavku 175. člena KZ-1, osumljence pa s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča iz Kopra. Po zaslišanju je bil zoper 40- in 26-letnega osumljenca odrejen pripor.


***

Po besedah Tomaža Peršolje, vodje Oddelka za organizirane kriminalne združbe v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, policija svoje aktivnosti v boju proti spolnemu izkoriščanju in trgovini z ljudmi v letu 2009 usmerja predvsem v odkrivanje posameznikov in kriminalnih združb kakor tudi kriminalnih žarišč, kjer se izvršujejo kazniva dejanja s področja prostitucije in trgovine z ljudmi, s posebnim poudarkom v odkrivanje in zaščito žrtev trgovine z ljudmi. 

Tudi v letu 2009 je slovenska policija zaznala več različnih pojavnih oblik spolnega izkoriščanja, in sicer v nočnih lokalih, kjer je večina žrtev tujk, v najetih stanovanjih in turističnih objektih, kjer pa je večina žrtev državljank Slovenije.

Ker se policija zaveda, da je
spolno izkoriščanje huda oblika kršenja človekovih pravic, temu pojavu posveča posebno pozornost.

Poleg usmerjanja aktivnosti v odkrivanje in preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj svoje aktivnosti usmerja tudi v primerno usposobljenost policistov in kriminalistov. Izvaja programe usposabljanja, na katerih policisti in kriminalisti pridobijo potrebna dodatna znanja za primerno in strokovno ravnanje z žrtvami tovrstnih kaznivih dejanj.


Tabela: Kazniva dejanja, ki jih je v povezavi s trgovino z ljudmi policija obravnavala v letu 2008

Kaznivo dejanje

Število kazenskih ovadb na Okrožno državno tožilstvo (ODT)

Število poročil
na ODT

Število osumljenih oseb

Število oškodovanih oseb

Število oškodovanih mladoletnih oseb

Trgovina z ljudmi
387.a čl. Kazenskega zakonika (KZ-1)

9

1

24

22

3

Spravljanje v suženjsko razmerje
387 čl. KZ

3

0

5

6

 

Zloraba prostitucije
185 čl. KZ

5

0

7

40

 

SKUPAJ

17

1

36

68

3