Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
Medsebojni odnosi 18. april 2019
Enakost spolov 18. april 2019
Etika in integriteta 18. april 2019
 

Dvajset vodilnih delavcev policije je danes zaključilo štirimesečno usposabljanje za vodenje policijskih enot.

Vodilni

"Dobri odnosi se začnejo pri vrhu, pri tistih, ki moramo biti svojim kolegom za zgled," je ob zaključku usposabljanja med drugim poudarila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in dodala: "Etičnega vedenja, dobrih odnosov in medsebojnega spoštovanja ljudem ne moremo zapovedati, lahko pa sami stremimo k vsem tem vrednotam in tako spodbudimo tudi druge, da jih vzamejo za svoje."

Komandirji policijskih postaj iz vseh upravnih enot in njihovi pomočniki ter še dva delavca policije so med 22. novembrom in 4. aprilom 2011 v Policijski akademiji pridobivali znanja iz menedžmenta človeških virov, poslovne komunikacije, skupinskega dela, operativnega menedžmenta ter opravili tudi praktično usposabljanje.

Kot je ob tej priložnosti povedala mag. Tatjana Bobnar, so policisti, ki delajo na terenu, temelj naše institucije, v njihovih dejanjih pa se zrcali ugled policije. "Vodilni delavci si moramo zato nenehno prizadevati, da bomo delali ne le zakonito in strokovno, temveč tudi vestno, etično in korektno, da bo odnos policistov do oseb v postopku temeljil na spoštovanju in nenazadnje tudi občutku do sočloveka."