Sorodne objave

 

Posadke Letalske policijske enote iz Uprave za policijske specialnosti opravljajo zelo raznovrstne in zahtevne naloge s helikopterji. Kvalitetno, učinkovito in predvsem varno delo pa se lahko zagotovi le z nenehnim ustreznim usposabljanjem in urjenjem članov letalskih posadk, tudi na simulatorjih letenja.

Takšnega usposabljanja in urjenja izvajanja postopkov v sili opravljajo člani letalskih posadk takrat, ko se postopkov ne da oz. jih ni mogoče izvajati na pravih helikopterjih, ker je to prenevarno.

ec 135sim

 Eurocopter EC-135 simulator letenja, Donauworth


skladNaloga nadzora in varovanja zunanje meje EU oz. schengenske meje z uporabo helikopterjev tako v dnevnem kot še posebej v nočnem času predstavlja eno od najkompleksnejših nalog LPE, zato zahteva najvišjo stopnjo usposobljenosti vseh članov letalskih posadk. S tem se zagotovi najvišjo varnost tako za člane letalskih posadk kot tudi za druge, ki sodelujejo pri izvajanju tako zahtevnih nalog. Tako vrsto usposabljanj je mogoče zagotoviti le na ustreznih simulatorjih letenja. Pri tem je pomembno poudariti, da je opravljanje tovrstnih nalog pogojeno z omenjenim usposabljanjem in jih brez tega ni mogoče varno in učinkovito izvajati.

Na podlagi navedenih dejstev je bilo v zadnjih štirih letih izvedenih kar nekaj osnovnih in obnovitvenih usposabljanj, ki so bila sofinancirana tudi iz sredstev Sklada za zunanje meje.

usposabljanja-sklad

Iz statistike letenja LPE je razvidno, da se delež nalog povezanih z nadzorom in varovanjem schengenske meje predvsem v nočnem času močno povečuje, pri tem pa je pomembno dejstvo, da so bili vsi leti do sedaj izvedeni varno. (Glej tudi rubriko Statistika, Letna poročila, Poročila o delu policije, tabela Dejavnost letalske policijske enote.)

Osnovna in obnovitvena usposabljanja članov letalskih posadk so določena v Skupnih letalskih predpisih (JAR FCL 2 in JAR OPS 3). Piloti helikopterjev na podlagi omenjene zakonodaje potrebujejo poleg osnovnega usposabljanja za pilota helikopterja še osnovna usposabljanje za vsak tip helikopterja posebej. Poleg tega pa pravni predpisi zahtevajo tudi obnovitvena usposabljanja, ki se zahtevajo predvsem za opravljanje določenih vrst letalskih operacij. Zato vse letalske organizacije izvajajo obnovitvena usposabljanja članov letalskih posadk. Člani letalskih posadk LPE izvajajo raznovrstne operacije v različnih pogojih (vizualno dnevno in nočno letenje, instrumentalno letenje, letenje z uporabo posebne opreme za nočno letenje …), poleg tega pa se za izvajanje nalog uporabljajo različni tipi helikopterjev. To pa predstavlja še dodatni razlog zakaj so še posebno pomembna obnovitvena usposabljanja članov letalskih posadk.

IMG 5729 zm

 Bell 412/212 simulator letenja, Flight Safety, Dallas-Fort Worth


Med osnovnim usposabljanjem in šolanjem za tip helikopterja se pilot po programu usposabljanja nauči vseh normalnih in izrednih postopkov z določenim tipom helikopterja. Za zagotavljanje varnega dela tudi po končanju osnovnega oz. začetnega usposabljanja je potrebno članom letalskih posadk zagotoviti tudi obnovitvena usposabljanja. Ta usposabljanja temeljijo na osveževanju že pridobljenega znanja, ki se ga dopolnjuje tudi v skladu s pridobljenimi izkušnjami posameznikov. Poleg glavnega namena zagotavljanja letalske varnosti so usposabljanja tudi namenjena urjenju letalskih spretnosti, ki jih morajo piloti demonstrirati na vsakoletnih preverjanjih strokovne usposobljenosti pilotov. Takšna preverjanja se izvajajo s strani Uprave za civilno letalstvo oz. njenih pooblaščenih izpraševalcev.

IMG 6744 zm