Sorodne objave

 

Med 30. junijem in 1. julijem 2011 je na sedežu Europola v Haagu potekala Konvencija šefov evropskih policij. Iz slovenske policije sta se srečanja udeležila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in pomočnik vodje Nacionalnega preiskovalnega urada Robert Črepinko.

DSC02141 1

Pomočnik vodje Nacionalnega preiskovalnega urada Robert Črepinko, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in svetovalec generalnega dirketorja policije Robert Furman 

 

Osrednji namen konvencije je bil spodbuditi razpravo o prihodnjih izzivih pristojnih organov za uspešno zatiranje organizirane kriminalitete in terorizma. Geopolitične in demografske spremembe, hiter razvoj visokih tehnologij in družbene razlike zaradi finančnih nestabilnosti so dejavniki novih tveganj za varnost v državah. Kriminalne združbe, teroristične skupine in ekstremistični posamezniki se bodo v prihodnosti odzivali na spremembe in jih izrabili za nove kriminalne dejavnosti za lastne koristi.

Tem spremembam se morajo prilagajati tudi pristojni organi za notranjo varnost oz. policije vseh držav. Po intenzivnih razpravah na ravni strokovnjakov in razpravi na plenarnem zasedanju šefov policij so bile potrjene ključne aktivnosti za uspešno zatiranje obeh oblik varnostnih groženj.

Tako so šefi policij izpostavili nujnost sprejemanja sodobne zakonodaje, ki policijam in drugim subjektom zagotavlja uspešno zatiranje groženj za notranjo varnost in omogoča boljše sodelovanje med državami. Šefi policij so med drugim poudarili tudi nujnost nenehnega spremljanja razvoja organizirane kriminalitete in terorizma ter zaznavanja trendov. Kot so poudarili, mora biti odzivanje organov strateško načrtovano. Šefi policij so izpostavili predvsem boljšo izrabo vseh družbenih virov, ki lahko prispevajo k boljšemu odzivanju na grožnje. Tu je mišljeno predvsem tesno medresorsko in medagencijsko sodelovanje, vzpostavljanje javno-zasebnih partnerstev, sodelovanje z akademskimi krogi in univerzami ter v skupnost usmerjeno delo z lokalnimi skupnostmi.

Fleksibilnost obstoječih organizacijskih policijskih struktur je danes nujnost, tako z vidika hitrega prilagajanja spremembam kot tudi zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov.

Optimalna izraba in uporaba zakonskih okvirjev, ki omogočajo zamrznitev in zaseg protipravno pridobljenega premoženja, je prepoznana kot uspešno orodje za zatiranje organizirane kriminalitete. Inovativni načini za preprečevanje radikalizacije in rekrutiranja v teroristične organizacije pa kot nujnost zaradi vse širše uporabe interneta, socialnih omrežij in drugih visokih tehnologij.

Zaključke razprave bo Europol posredoval Evropski komisiji in drugim akterjem.

DSC02144 1

Ob robu sestanka je madžarsko predsedstvo Svetu EU skupaj z direktorjem Europola odkrilo spomenik, posvečen vsem policistom in drugim, ki so v skrbi za varnost državljanov izgubili življenja med opravljanjem službe. Temu dogodku so se udeleženci spoštljivo priklonili tudi z minuto tišine.

Danes, 1. julija, je potekalo tudi svečano odprtje novega sedeža Europola v Haagu, ki bo tako z novimi kapacitetami dodatno prispeval k učinkovitejšemu zatiranju organizirane kriminalitete in terorizma. Svečanega dogodka se je udeležilo 1.500 visokih gostov, formalno odprtje pa bo opravila nizozemska kraljica.

Dvodnevnega sestanka so se udeležili vodje in predstavniki policij držav Evropske unije, generalnega sekretariata Sveta, Evropske komisije, agencij EU, pristojnih za notranjo varnost, mednarodnih organizacij, pristojnih za policijsko sodelovanje in drugih držav ter kriminologi iz različnih univerz, ki so dejavne na področju varnosti.