Sorodne objave

 

Med 26. in 30. septembrom 2011 je v Gotenici potekal mednarodni seminar policijskih pogajalcev, na katerem je sodelovalo kar 35 pogajalcev iz Slovenije in sosednjih držav.

IMG 5997

Seminarja so se poleg slovenskih policijskih pogajalcev udeležili še štirje predstavniki iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, dva predstavnika iz Federacije BiH in en iz Republike Srpske ter po dva iz Hrvaške, Srbije in Črne Gore.

Seminar je bil odlična priložnost za izmenjavo bogatega znanja in izkušenj strokovnjakov s tega področja. Posamezne pogajalske enote iz različnih držav so predstavile svojo organiziranost in sistem dela, izpostavili so primere dobre prakse in opozorili na pomanjkljivosti, ki jih opažajo pri opravljanju nalog. Obravnavali so nekatere odmevnejše primere pogajanj oziroma kriznih situacij, ki so se zgodile v različnih državah. Pri tem so med seboj primerjali postopke in načine reševanja kriznih situacij, zakonodajo s tega področja itd.

IMG 9687

Udeleženci so se strinjali, da situacije, s katerimi se pri svojem delu srečujejo policijski pogajalci, ne ostanejo vedno znotraj državnih meja, zato je čezmejno sodelovanje izjemnega pomena, še posebej takrat, ko se pojavi potreba po hitrem in učinkovitem delovanju. Prav zato so med drugim vzpostavili tudi točke hitrega komuniciranja v primeru čezmejnih kriznih situacij, v katere so vključeni tudi talci.

IMG 9739

Kot je dejal Miodrag Robac iz črnogorske policije, "so takšni seminarji potrebni že zaradi vzpostavitve kontaktov med pogajalci iz različnih držav, saj se lahko pojavijo tudi situacije, v katerih bomo morali med seboj operativno sodelovati. Usposabljanja potekajo v vseh državah bolj ali manj podobno, opaziti je sicer tudi razlike, vsem pa nam je zagotovo skupno navdušenje do takšnega dela in želja, da bi ga opravili kar se da dobro."

"Mentalno stanje oseb, ki na takšen način ogrozijo svoje življenje ali življenje drugih, je podobno ne glede na državo, iz katere prihajajo. Zato je izmenjava znanja in izkušenj neprecenljiva saj nenazadnje vsi opravljamo isto delo. Že peto leto sodelujem s slovenskimi policisti in težko je z besedami opisati, kako velik pomen ima takšno sodelovanje." pa je dodal 'Anes Čengić iz Federacije BiH.

IMG 9704

Predzadnji dan seminarja so se policijski pogajalci urili v Poklicni gasilski brigadi Ljubljana, kjer je bilo organizirano predavanje na temo nevarnosti za pogajalce pri grožnjah s plini in drugimi eksplozivnimi snovmi. Udeležili so se tudi vaje pogajanja na višini. Po vnaprej pripravljenem scenariju je moški z vrha stavbe grozil, da bo s strehe porinil talca in pri tem še sam skočil v globino. Policijskega pogajalca so zato s pomočjo gasilske košare dvignili na ustrezno višino, da je lažje vzpostavil komunikacijo z ugrabiteljem.

IMG 9792

Kot je dejal vodja usposabljanja Miran Ozebek iz Uprave kriminalistične policije, je bil namen takšne vaje ugotoviti, "kateri izmed pogajalcev so se sposobni in zmožni pogajati na višini, kjer na njegovo delo lahko vpliva veliko dejavnikov, od prisotnosti drugih oseb, močnega vetra, strahu pred višino itd. Vsi ti dejavniki lahko namreč pri nekaterih pogajalcih vplivajo na možnost, da vzpostavijo učinkovit kanal komuniciranja z osebo, ki je že zaradi okoliščin dogodka v izrazito čustvenem stanju. Zato so takšni preizkusi pomembni."

Kot je dejal Ozebek, so policijski pogajalci največkrat aktivirani zaradi poskusov samomorov, sledijo grožnje z razstrelitvijo objektov ali stanovanj, grožnje policistom, partnerkam in otrokom, ugrabitve in različni drugi primeri. "Na leto se policijski pogajalci odzovejo na približno petindvajset kriznih situacij. Doslej so še vse uspešno rešili. Ko govorimo o uspešnosti akcij, mislimo na tiste, ko je pogajalec vzpostavil stik s storilcem. Zgodijo pa se tudi primeri, ko posamezniki uresničijo svoje grožnje še pred prihodom pogajalca na kraj."

IMG 9710

"Pogajalce izbiramo po vnaprej določenem postopku. Kandidati najprej opravijo psihološke teste, sledi obvezen razgovor, nato pa še osnovno usposabljanje. Zaželeno je, da je pogajalec potrpežljiv in vztrajen, imeti pa mora tudi veliko samokontrole. Ženske pogajalke so v določenih primerih uspešnejše kot moški in obratno. Ne moremo govoriti o dobrih in slabih pogajalcih, temveč o pogajalcih, ki jim konkretne situacije bolj 'ležijo' kot druge. Zato med usposabljanji tudi ugotavljamo, komu na primer samomorilske situacije ne ustrezajo, mu pa zato veliko bolj ležijo pogajanja z ugrabitelji." je še dodal Ozebek

Pogajalci so sklicani ob različnih kriznih situacijah, kot so poskusi samomora, ugrabitve, zajetja talcev, grožnje z razstrelitvijo itd. Policisti in policistke, ki delajo kot pogajalci, sicer opravljajo redne naloge v matičnih enotah kot kriminalisti, policisti, vodje policijskega okoliša in podobno. Ob sklicu odložijo svoje redno delo in se odpravijo na kraj krizne situacije.

V Slovenski policiji imamo tri skupine po sedem pogajalcev, med njimi so tudi psihologinja in dva tehnika iz Uprave kriminalistične policije, ki skrbita za tehniko, ki jo potrebuje pogajalec na kraju za vzpostavljanje kontaktov s storilcem. Pogajalci prihajajo iz vseh koncev Slovenije, kar omogoča dober reakcijski čas, katerega povprečje smo v zadnjih nekaj letih z ene ure zmanjšali na deset do petnajst minut.


Policijski pogajalci so na usposabljanju pokazali dobro pripravljenost, visoko strokovnost, zavzetost in vztrajnost, da v izrednih situacijah pomagajo sočloveku. Enotedensko usposabljanje pa jim je, kot so izposatvili, poleg bogatega znanja in novih izkušenj prineslo tudi številna poznanstva s kolegi iz sosednjih držav, s katerimi bodo dobro sodelovanje zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje.