Sorodne objave

 

1. oktober 2011 prinaša pomembne novosti pri obravnavi prometnih prekrškov, ki bodo vplivale na spremembe v postopkih policistov z najhujšimi kršitelji cestnoprometnih predpisov. Istočasno se bodo začeli izvajati tudi rehabilitacijski programi, namenjeni predvsem večkratnim kršiteljem.

IMG 9463

 Današnje novinarske konferece Javne agencije RS za varnost prometa so se poleg direktorja agencije Ljuba Zajca udeležili še mag. Vesna Kerstin Petrič iz ministrstva za zdravje, Igor Bele iz ministrstva za pravosodje in mag. Ivan Kapun iz policije.

Osnovni namen rehabilitacijskih programov je sprememba voznikovega razmišljanja, njegovih stališč in pogledov na prometno varnost, saj so programi namenjeni predvsem tistim voznikom, ki pogosto kršijo cestnoprometne predpise. Udeležba v rehabilitacijskih programih pa bo kršiteljem omogočala tudi izbris posameznih kazenskih točk.


Rehabilitacijski programi za voznike prekrškarje


Prvega oktobra 2011 se bodo začele izvajati tudi določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011), ki urejajo postopek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Novosti bodo vplivale tudi na spremembe v postopkih policije, ki jih bodo izvajali z najhujšimi kršitelji cestnoprometnih predpisov.

IMG 9492

Novosti v postopkih policistov je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi mag. Ivan Kapun.

Zvočni posnetek izjave mag. Ivana Kapuna (mp3) 


V primeru utemeljenega suma, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk oziroma več kot 7 kazenskih točk za voznike začetnike, bo moral prekrškovni organ v petih dneh od ugotovitve prekrška storilca predlagati sodišču in obenem predlagati tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja.

Takšen postopek bodo policisti izvedli v primerih, ko bo na kraju prekrška ugotovljen storilec, ki bo storil naslednje kršitve:

  • vožnja v nasprotni smeri na avtocesti,
  • vožnja v nasprotni smeri na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer,
  • prekoračitev hitrosti v območju za pešce ali območju umirjenega prometa za več kot 30 km/h,
  • prekoračitev hitrosti v naselju za več kot 50 km/h,
  • vožnja v času, ko ima voznik v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka,
  • vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivninih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo voznikovo sposobnost za vožnjo,
  • odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pregleda,
  • zapustitev kraja prometne nesreče,
  • za vse prekrške, ki jih storijo vozniki začetniki, kjer je poleg globe predpisanih več kot 7 kazenskih točk v cestnem prometu.


Policisti bodo v navedenih primerih storilcem prekrškov izrekli prepoved nadaljnje vožnje in izdali potrdilo za začasno odvzeto vozniško dovoljenje. V primerih, ko se voznik ne bo izkazal z vozniškim dovoljenjem oz. ga ne bo imel pri sebi, bodo policisti izrekli le prepoved nadaljnje vožnje motornega vozila, v omenjenem potrdilu pa dopisali, da vozniško dovoljenje ni bilo odvzeto.

O začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja oziroma o izrečeni prepovedi nadaljnje vožnje motornega vozila bo morala policija nato brez odlašanja obvestiti organ, ki vodi evidenco izdanih vozniških dovoljenj.

Prepoved vožnje motornega vozila bo veljala do izdaje sklepa sodišča, ki bo odločilo o zadevi. V primeru neupoštevanja prepovedi nadaljnje vožnje bodo policisti še zasegli motorno vozilo.