Sorodne objave

 

V počastitev dneva boja proti trgovini z ljudmi je policija 11. oktobra 2011 organizirala posvet z naslovom Novi izzivi za učinkovitejše preprečevanje trgovine z ljudmi.

IMG 8773

Posvet, ki ga je pripravila Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave, je potekal v Policijski akademiji v Tacnu. Vsebine posveta so se nanašale na različne vidike kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, ki so največkrat strojena nad rizičnimi skupinami, kot so tujci, prosilci za azil, ženske, otroci itd. Udeleženci posveta pri svojem delu obravnavajo žrtve trgovine z ljudmi tako s kazenskopravnega vidika, kot tudi z vidika upravnih postopkov, postopkov psihosocialne pomoči itd.

Posveta so se udeležili strokovnjaki različnih vladnih in nevladnih institucij, in sicer iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, zunanjega in pravosodnega ministrstva, vrhovnega državnega tožilstva, urada vlade za komuniciranje ter nevladnih organizacij Društva Ključ in Slovenske Karitas. Predstavili so različne vidike obravnave in svoje poglede na problematiko.

IMG 8780

Direktor Uprave kriminalistične policije dr. Jurij Ferme je v svojem nagovoru izpostavi dobro sodelovanje policije z drugimi pristojnimi institucijami.


Prisotne je nagovoril direktor tudi Uprave kriminalistične policije dr. Jurij Ferme, ki je poudaril, da se policija dobro zaveda problema trgovine z ljudmi, ki se kot družbeni pojav širi po vsem svetu. Kot je dejal, lahko pristojne službe le v sinergiji druga z drugo pripomorejo k razreševanju teh pojavov. Zahvalil se je vsem prisotnim za udeležbo in izpostavil delo nacionalnega koordinatorja mag. Sandija Čurina, ki že več let uspešno združuje vse pristojne institucije, ki delujejo na tem področju.

Čurin je predstavil delo in aktivnosti medresorske delovne skupine v zadnjih desetih letih, kolikor skupina že obstaja. Povzel je njihove aktivnosti in predstavil nove izzive. Začetki delovanja medresorske skupine za boj proti trgovini z ljudmi so bili snovani po podpisani Palermski konvenciji. Ta protokol je bil namreč pomemben mejnik, ki je opredelil pojem trgovine z ljudmi. Skupina je najprej delovala na znanjem ministrstvu, nato pa je bila prenesena na notranje ministrstvo. Do sedaj je uspešno realizirala smernice za aktivno in koordinirano delovanje vseh pristojnih institucij, okrepila je sistem odkrivanja storilcev, pregona in obsodb. Čurin je izpostavil tudi nove oblike trgovanja z ljudmi in predstavil rešitve, kako še izboljšati delo skupine, okrepiti sodelovanje z drugimi javnostmi, predvsem lokalnimi skupnostmi, in kako čim bolje angažirati civilne organizacije ter osveščati javnost o tej problematiki.

IMG 8775

 Posvet je vodil vodja Oddelka za kriminalne združbe Tomaž Peršolja.


Predstavnik Uprave kriminalistične policije, sicer vodja Oddelka za kriminalne združbe Tomaž Peršolja, ki je tudi vodil posvet, je predstavil aktivnosti policije na področju preprečevanja trgovine z ljudmi ter izpostavil izzive, s katerimi se bo policija srečevala v prihodnosti.

Vrhovna državna tožilka Savica Pureber je prav tako predstavila delo tožilstva na tem področju in svoj pogled na problematiko. Izpostavila je problem kršenja človeškega dostojanstva, ki je temeljna pravica posameznika. Poudarila je, da je bila žrtev v preteklosti najmočnejše orožje pri dokazovanju tovrstnih kaznivih dejanj, v prihodnje pa naj bi bila le podporni steber postopka, zato je treba graditi predvsem na dokazovanju tovrstnih kaznivih dejanj z drugimi sredstvi. Izpostavila je pomen sodelovanja tožilcev s policijo ter poudarila usklajeno delovanje.

Koprski okrajni tožilec Jože Levašič je opozoril na težave, s katerimi se tožilstvo srečuje v postopkih dokazovanja kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, in izpostavil nekatere pojme, kot sta prostitucija in prisilno delo, ki sta lahko tesno povezana s trgovino z ljudmi.

Predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Grega Malec je predstavil novosti v novem zakoniku o zaposlovanju tujcev in razloge za sprejem nove zakonodaje. Predstavil je tudi statistične podatke in izpostavil naraščajoče število izdanih delovni dovoljen za artistke iz Ukrajine in Dominikanske Republike. Poudaril je tudi pomembno področje nadzora nad kršitvami in vlogo inšpektorata, ki je, še posebej v zadnjih mesecih, imel izjemno pomembno vlogo pri preverjanju pravnih oseb.

Svoje prispevke in poglede na problematiko trgovine z ljudmi so podali še Andrej Šter iz zunanjega ministrstva, Katarina Štrukelj iz azilnega doma, Gregor Jarc iz sektorja za integracijo in migracijo notranjega ministrstva ter predstavnica Društva Ključ Katjuša Popovič.

Posvet je bil odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in krepitev sodelovanja med pristojnimi institucijami, saj je trgovina z ljudmi kompleksna in zahtevna problematika, ki jo je treba obravnavati celovito in s posebnim posluhom za stisko žrtev.

anonimna prijava trgovina z ljudmi XXL

Preberite tudi:

Trgovina z ljudmi in prostitucija