Sorodne objave

 

V Policijski akademiji je bila danes, 28. oktobra 2011, slovesna podelitev diplom X. generaciji Višje policijske šole. Študijsko leto je uspešno zaključilo 32 diplomantov. Podelitve priznanj so se poleg vodstva policije udeležili tudi predstavniki Slovenske vojske in ministrstva za šolstvo in šport.

IMG 9051

Med 32 diplomanti je bilo kar 5 predstavnikov obrambnega ministrstva. Generalni direktor policije Janko Goršek je diplomantom X. generacije čestital za dosežen uspeh: "Z uspešnim zaključkom šolanja ste dosegli cilj, zaradi katerega je bila Višja policijska šola tudi ustanovljena. Nadgradili ste svoje znanje s široko paleto teoretičnih vedenj in praktičnih veščin. Pridobili ste tudi kompetence za vodenje delovnih procesov v enotah in razvili prepotrebne socialne veščine, ki jih pri našem delu ne moremo pogrešati. Z zadovoljstvom ugotavljam, da so vaši predstojniki izjemno ponosni na vaše znanje in strokovno usposobljenost, še bolj pa me veseli, da tudi vi, diplomanti, pohvalite programe in znanje, ki ste ga med šolanjem osvojili."

IMG 8989

Podelitve diplom se je udeležilo tudi najvišje vodstvo policije.

 

"Prepričan sem, da boste kot nova generacija diplomantov zagotovo pripomogli k še bolj strokovnemu in učinkovitemu delu tako policije kot tudi vojske. Izobrazba nam sicer ne more dati vsega, kar potrebujemo, a vendarle nam daje nekaj neprecenljivega – širok spekter znanj in drugačen pogled na stvari, za katere menimo, da jih dobro poznamo. Dejstvo je, da so družbene razmere več kot zrele za to, da tudi sami spremenimo pogled na svojo stroko, svoje delo in načine reševanja varnostnih vprašanj," je še dodal Goršek in poudaril, da lahko prav vsako dejanje posameznika zaznamuje ugled institucije – v pozitivnem ali negativnem smislu. "Zato moramo tisti, ki skrbimo za varnost ljudi in uresničevanje njihovih pravic, težiti k brezhibnosti svojega dela, h krepitvi avtoritete in ugleda naše stroke," je še dodal Goršek in diplomantom zaželel veliko uspeha v poklicnem in zasebnem življenju.

IMG 9022

Diplome sta podelila ravnatelj Višje policijske šole mag. Ivo Holc in direktor Policijske akademije Anton Vozelj

IMG 9043

Generalni direktor policije Janko Goršek in direktor Policijske akademije Anton Vozelj sta najboljšim študentom podelila priznanja za posebne uspehe pri študiju.

 

Diplomante je nagovoril tudi ravnatelj Višje policijske šole mag. Ivo Holc: "Spremembe so nujne in vsako učenje pomeni spremembo. Zavedajte se, da je znanje pogoj za kakovostno delo, za razvoj in dvig profesije, ki se nikoli ne konča. Za vsako pot pa je potreben prvi korak. Mnogo korakov ste že prehodili in nikoli vam ne sme biti žal zanje. Pri pridobivanju novega znanja in pri vašem osebnem razvoju naj vas vodi latinski pregovor 'učen človek je vedno bogat','' je še dodal Holc.

IMG 9056

Ravnatelj Višje policijske šole se je zahvalil vsem akterjem, ki so kakor koli prispevali k razvoju šole, še posebej pa je izpostavil vlogo ministrstva za šolstvo in šport, ki je pomembno prispevalo k preoblikovanju študijskih programov.

Višja policijska šola je bila ustanovljena leta 2000. Osnovni cilj višjega strokovnega izobraževanja je, da diplomanti poglobljeno obvladajo strokovna teoretična in praktična znanja za opravljanje splošnih policijskih nalog in nalog na posebnih področjih policijskega dela. Diplomanti Višje policijske šole hkrati pridobijo osnovna znanja za vodenje delovnih procesov v okviru manjših policijskih enot. Od skupaj 350 vpisanih je od ustanovitve šole leta 2000 pa do danes diplomiralo 338 študentov.