Sorodne objave

 

Policijska uprava Ljubljana je zaradi razgrajanja navijačev na tekmi Olimpia-Maribor, ki je bila 28. avgusta 2011 v ljubljanskih Stožicah, oktobra na pristojno tožilstvo podala več kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma napada na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti.

Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ-1) v 300. členu med drugim določa, da se oseba, ki napade uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti, ali drugo osebo, za katero ve, da ji pomaga, ji grozi z orožjem ali nevarnim predmetom ali sredstvom ali z njo grdo ravna ali jo lahko telesno poškoduje, kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Omenjenih kaznivih dejanj je osumljenih 11 oseb, starih med 18 in 42 let. Sedem osumljenih je bilo v preteklosti že obravnavanih za kazniva dejanja z elementi nasilja, pet od teh pa je sodišče že obravnavalo za nasilna kazniva dejanja na športnih prireditvah.

Podane so bile tudi kazenske ovadbe zoper 11 oseb zaradi suma storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje poškodovanja premoženja večje vrednosti (čl. 298/1 KZ-1). Za tovrstno dejanje je zagrožena zaporna kazen do dveh let.