Generalni direktor slovenske policije Janko Goršek je danes, 21. februarja, v Skopju obiskal generalnega direktorja makedonske policije Ljupčeta Todorovska. 

Šefa policij sta na srečanju, ki se ga je udeležil tudi slovenski veleposlanik v Makedoniji Brian Bergant, potrdila dobro sodelovanje med policijama obeh držav. 

007

Šefa policij sta se v pogovorih dotaknila več področij policijskega dela, kot je razvoj IT tehnologij, tesnejše sodelovanje na področju prometne varnosti, varovanja meja ter zatiranja kriminalitete. Pri tem sta izpostavila predvsem področja organizirane kriminalitete, krvnih deliktov in trgovine s prepovedanimi drogami. Goršek je posebej pozdravil intenzivna prizadevanja makedonske policije za učinkovito zatiranje vseh oblik kriminalitete v regiji.

Slovenska policija je v preteklosti že sodelovala z makedonsko policijo na področju razvoja informatike in telekomunikacij, zlasti digitalnega radijskega sistema TETRA. Kot je dejal generalni direktor policije Janko Goršek, bomo makedonskim kolegom tudi v prihodnje zagotavljali pomoč pri razvoju tega področja.

Direktorja policij sta se strinjala, da je sodelovanje pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju vseh oblik kriminalitete in na ostalih področjih policijskega dela na visoki strokovni ravni.  Konec letošnjega leta bo slovenska policija organizirala usposabljanje za področje krvnih deliktov, na katero bo povabila tudi dva predstavnika makedonske kriminalistične policije. Slovenska kriminalistična policija je namreč pri preiskavi krvnih deliktov v samem evropskem vrhu, zato želijo slovenski kriminalisti svoje znanje in izkušnje deliti tudi s kolegi tujih držav.

013

Sodelovanje z makedonskimi varnostnimi organi je izjemno dobro tudi na področju zatiranja mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami. Obe strani sta zainteresirani za prenos znanj in izkušenj na področju boja proti drogam, zato je v pripravi projekt, s katerim želita policiji obeh držav še izboljšati sodelovanje v boju zoper organiziran kriminal in nedovoljen promet s prepovedanimi drogami in tako prispevati k povečanju skupnih preiskovalnih operacij zoper tihotapce prepovedanih drog na t. i. balkanski poti.

Pri pogovorih sta se Goršek in Todorovski dotaknila tudi vizumske liberalizacije, ki omogoča vstop na območje EU brez vizuma, problematika pa se kaže predvsem v zlorabah namena in cilja potovanja. Kot sta izpostavila, so v porastu tudi nedovoljena prebivanja državljanov Makedonije. V Sloveniji smo v preteklem letu beležili sicer 13-odstotno povečanje ilegalnih prehodov državne meje, vendar pa je bolj skrb zbujajoča nova struktura priseljencev. "Tako se na novo soočamo predvsem s pribežniki iz Afganistana in Turčije, kar je posledica migracijskih pritiskov na grško-turški meji," je dejal Goršek.

Šefa policij sta spregovorila še o prometni varnosti, ki jo v Sloveniji ocenjujemo kot dobro. V letih 2008, 2009 in 2010 je bil opazen trend zmanjšanja števila prometnih nesreč in njihovih posledic. Goršek je makedonskemu kolegu predstavil preventivne aktivnosti slovenske policije za zagotovitev varnosti najbolj ogroženim udeležencem v cestnem prometu, kot so pešci, motoristi, kolesarji, starejši udeleženci in otroci.

Goršek in Todorovski sta se zavzela za nadaljnje tesno sodelovanje policij, saj je varnost v regiji, kot sta se strinjala, skupna skrb in dobrina.