Sorodne objave

 

Predstavniki Policije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Carinske uprave RS, Zavoda za gozdove RS in Direkcije za ceste RS smo danes, 12. marca 2012, predstavili aktivnosti v povezavi z nelegalnim odlaganjem odpadkov v okviru vseslovenske prostovoljske akcije Očistimo Slovenijo 2012.

IMG 0701

Zvočni zapis izjave Alojza Sladiča (mp3)  

 

"Od začetka februarja do aprila 2010 smo policisti na območju celotne države evidentirali skoraj 400 črnih odlagališč odpadkov. V sklopu svojih rednih nalog smo z evidentiranjem na novo odkritih odlagališč nadaljevali tudi v letošnjem letu. Da bi preprečili dodatno nelegalno odlaganje odpadkov, pa od 10. do 24. marca 2012 poostreno nadziramo območja, kjer se nahajajo znana divja odlagališča, je o aktivnostih policije na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov pred akcijo Očistimo Slovenijo 2012", povedal Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije. 

IMG 7405

Boj zoper ekološki kriminal je ena izmed prednostnih nalog policije. V primerih, ko gre za nelegalno odlaganje nevarnih in drugih odpadkov, zaradi katerih je resneje ogroženo zdravje ljudi oz. so ogrožene živalske ali rastlinske vrste, policija preverja vse okoliščine suma storitve kaznivega dejanja. Gre za kazniva dejanja iz 32. poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1), to so kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Najpogosteje je obravnavano kaznivo dejanje Obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu. V lanskem letu smo tako obravnavali 32, preiskali pa 25 kaznivih dejanj.

Med odmevnejšimi primeri, ki smo jih obravnavali v letu 2011, lahko izpostavimo primere nelegalnega odlaganja večje količine gradbenega izkopa na območju Krasa, kjer smo podali ovadbo zaradi razvrednotenja okolja. Še vedno je močno prisotna tudi problematika ilegalnih pošiljk odpadkov (tudi čezmejnih), kjer so kriminalisti za dve pošiljki izrabljenih svinčenih akumulatorjev podali kazensko ovadbo. Prav tako je bilo obravnavanih več primerov ilegalnih odlagališč izrabljenih motornih vozil in odlagališč z vsebnostjo nevarnih snovi, kjer so bile ravno tako podane kazenske ovadbe.

Policija je zaradi narave svojega dela pogosto prva obveščena o različnih primerih nelegalnega odlaganja odpadkov ali drugih dogodkih s področja varstva narave. Najpogosteje gre za primere, ko državljani v gozdovih in na drugih zemljiščih naletijo na črno odlagališče odpadkov, nekaj pa je tudi primerov, ko neposredno zalotijo storilca oz. tistega, ki odpadke nelegalno odlaga v naravo. V takšnih primerih morajo policisti postoriti vse potrebno, da se zavarujejo dokazi prekrška ter ugotovi istovetnost kršitelja.

Policija nima neposredne zakonske podlage za ukrepanje zoper takšne kršitelje, je pa njena dolžnost, da o prekršku obvesti pristojni prekrškovni organ, največkrat Inšpektorat za okolje in prostor. Zgolj v lanskem letu so policisti pristojnim prekrškovnim organom s področja varstva okolja podali skoraj 600 tovrstnih predlogov.

 

Več informacij o sodelovanju državnih institucij v akciji Očistimo Slovenijo 2012 najdete v gradivu ministrstva za kmetijstvo in okolje