Sorodne objave

 

Na izbranih slovenskih mejnih prehodih in območjih zelene meje bodo v aprilu skupaj s slovenskimi policisti delali tudi mejni policisti nekaterih držav članic Evropske unije. Gre za mednarodno sodelovanje, katerega namen je izmenjati znanje in izkušnje na področju varovanja državne meje.

Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) namreč v sodelovanju s Slovenijo, Madžarsko in Grčijo letos organizira skupno operacijo Neptune 2012. Prva faza skupne operacije poteka aprila v Sloveniji.

Namen tovrstnega mednarodnega sodelovanja je okrepiti znanje mejnih policistov na različnih področjih, kot so preprečevanje ilegalnih migracij in čezmejne kriminalitete, odkrivanje tujih, ponarejenih in prenarejenih listin, odkrivanje ukradenih vozil itd.

Pri aktivnostih sodeluje 19 gostujočih policistov iz držav članic EU (Španija, Romunija, Nizozemska, Madžarska, Bolgarija, Avstrija, Češka, Francija, Poljska, Slovaška, Švica), 8 slovenskih policistov in 7 policistov opazovalcev iz tretjih držav (Hrvaška, Črna Gora, Srbija ter Bosna in Hercegovina).

Gostujoči policisti nalog ne bodo izvajali samostojno, temveč v skladu z navodili in v prisotnosti pripadnikov slovenske policije.