Sorodne objave

 

Divjanje po avtocesti, kakršnega prikazuje posnetek, ki ga je v minulih dneh objavil eden od spletnih medijev, je vsekakor nedopustno in nesprejemljivo, še posebej zato, ker je prav neprilagojena hitrost še vedno eden glavnih razlogov za najhujše prometne nesreče, ki se zgodijo na naših cestah.

A v pravni državi obstajajo predpisani postopki za ugotavljanje kršitev hitrosti, zato so rezultati meritev hitrosti zakonsko veljavni in uporabni le takrat, ko je hitrost merjena z merilniki, ki so tipsko odobreni in hkrati izpolnjujejo meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve. Policija mora pri svojem delu upoštevati zakonsko določene predpise, to je navsezadnje tudi standard zaščite posameznika. 

Na avtocestnem omrežju policija sicer uporablja deset stacionarnih merilnikov hitrosti, med drugim tudi na odseku, ki se v povezavi s konkretno prehitro vožnjo omenja v medijih, in ti avtomatično beležijo prehitro vožnjo vozil, na podlagi katerih steče prekrškovni postopek. Če je vozilo na omenjenem odseku, kjer se nahaja radar, prehitro vozilo, je prekrškovni postopek torej avtomatično stekel.

V primeru objavljenega posnetka policija sicer tudi na podlagi 50. člena Zakona o prekrških zbira obvestila in ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku tudi v povezavi z morebitnimi drugimi kršitvami cestnih pravil. Če bo ugotovljeno, da so podani pogoji za začetek postopka, bo na podlagi 51. člena Zakona o prekrških zbrala dodatna obvestila in dokaze o prekršku.

Policija si na različne načine prizadeva izboljšati varnostne razmere na naših cestah, tudi z akcijami poostrenega nadzora hitrosti, kakršnega je izvajala konec minulega tedna. Vsako divjanje po slovenskih cestah predstavlja veliko varnostno tveganje tako za voznika kot druge udeležence v prometu, zato ga policija obsoja in kadar obstajajo za to zakonsko izpolnjeni pogoji, tudi sankcionira, ne glede na to, kdo je voznik.