Sorodne objave

 

"Intenzivnejše in bolj usmerjeno preiskovanje najtežjih oblik gospodarske kriminalitete ostaja prednostna naloga Nacionalnega preiskovalnega urada tudi v prihodnje," je danes, 7. avgusta 2012, na novinarski konferenci povedal pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Upravi kriminalistične policije Robert Črepinko.

IMG 6921 zm


V letošnjem letu smo obravnavali zahtevne primere sumov gospodarskih kaznivih dejanj in v dolgotrajnih preiskavah preverjali obsežne in razvejane poslovne dogodke iz daljših časovnih obdobij z namenom utemeljevanja elementov kaznivih dejanj. V Nacionalnem preiskovalnem uradu nadaljujemo s prakso preiskovanja kaznivih dejanj tako s t. i. klasičnimi ukrepi, kakor tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi ob nujnem mednarodnem policijskem sodelovanju skoraj v vsakem obravnavanem primeru. Letos smo ob preiskavah dokončanih kaznivih dejanj uspeli tudi preprečiti primer večmilijonskega oškodovanja gospodarske družbe.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada smo v prvih sedmih mesecih letos zaključili kriminalistične preiskave 21 sklopov zadev, v katerih smo podali kazenske ovadbe za 24 kaznivih dejanj. S kaznivimi dejanji povzročena materialna škoda znaša več kot 202 milijona evrvo. Na pristojna državna tožilstva smo podali tudi 14 poročil po 10. odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku za obsežne primere, v katerih ni bilo podlage za podajo kazenske ovadbe.

V navedenem obdobju smo podali predloge za začasno zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini skoraj 10 milijonov evrov.

Poleg gospodarske kriminalitete ostaja tudi organizirana kriminaliteta ena od prednostnih nalog delovanja urada, prav tako pa nepreiskani umori in primeri sumljivih pogrešanj oseb.

Pri skoraj vseh primerih poteka sodelovanje preiskovalcev in preiskovalk NPU s kriminalisti drugih enot kriminalistične policije. Tesno sodelovanje je vzpostavljeno tudi z drugimi državnimi organi in institucijami, brez katerih si ne moremo predstavljati uspešnega dela.

Ob preiskovanju konkretnih kaznivih dejanj smo preiskovalci NPU aktivni tudi v mednarodnem okolju pri izvajanju usposabljanj za boj zoper korupcijo. Tako že od lani sodelujemo v mednarodnem projektu EACT.
 

Projekt EACT

7. junija 2011 je bil na Dunaju podpisan memorandum o soglasju glede sodelovanja pri izvedbi trilateralnega projekta EACT (European Anti-Corruption Training – Evropsko protikorupcijsko usposabljanje). Gre za projekt, v katerem sodelujejo štiri protikorupcijske institucije treh držav: avstrijski zvezni urad za preprečevanje in boj proti korupciji (BAK – Federal Bureau of Anti-Corruption), slovaški urad za boj proti korupciji (Bureau of the Fight against Corruption), slovenska Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in Komisija za preprečevanje korupcije. Projekt bo trajal dve leti (2011-2013).

Aktivnosti vključujejo dve konferenci in vzpostavitev treh tematskih delovnih skupin: preventiva (vodi jo Slovenija), odkrivanje in pregon (Avstrija) in mednarodno sodelovanje (Slovaška). Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije sta letos organizirala že dve mednarodni delavnici v sklopu evropskega trilateralnega projekta EACT. Skupaj z delavnicami, izvedenimi v Avstriji in Slovaški, se poglobljeno širijo izkušnje in znanje različnih udeležencev boja proti korupciji v širšem evropskem prostoru in to na področju preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj, mednarodnega sodelovanja, kakor tudi preventive. Projekt EACT sofinancira Evropska komisija v višini 359.421,20 evrov.Julija letos smo zaključili preiskavo suma storitve kaznivih dejanj Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po čl. 257/V in III KZ-1 v zvezi z delovanjem pravne osebe iz Krškega. Zoper dve osebi smo podali kazensko ovadbo na krško okrožno državno tožilstvo zaradi storitve dveh kaznivih dejanj. Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da sta navedeni osebi s prodajo in nakupi različnih vrednostnih papirjev v nasprotju z naložbeno politiko oškodovali pravno osebo za skupno skoraj devet milijonov evrov.

V preteklem mesecu pa smo prav tako zaključili dolgotrajno in obsežno preiskavo v zvezi s sumi kaznivih dejanj na škodo trgovskega podjetja z območja Gorenjske. Na Specializirano državno tožilstvo RS smo podali kazensko ovadbo zoper sedem oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po čl. 240/II KZ-1 ter dveh kaznivih dejanj Davčne zatajitve po čl. 249/I in IV KZ-1. Osumljenci so z zlorabo svojih položajev zagotovili kreditiranje družbe s strani druge družbe ter s fiktivnimi posli to prikrili. S kaznivimi dejanji Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je bila povzročena škoda v višini približno162 milijonov evrov. Prav tako je bilo ugotovljeno, da obstaja utemeljen sum preslepitve davčnega organa z nezakonitim izkazovanjem premajhne obveznosti DDV v višini 1,8 milijona evrov in z izognitvijo plačilu davka od dohodka pravnih oseb v višini 4,2 milijona evrov. S kaznivimi dejanji davčne zatajitve je bila skupaj povzročena škoda v višini približno šest milijonov evrov.
 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada trenutno preiskujejo 40 različnih sklopov zadev z več kot 120 sumi kaznivih dejanj, tako na področju gospodarske kot tudi organizirane kriminalitete. Urad je trenutno približno 60 % zaseden in tako veliko število obravnavanih primerov predstavlja veliko obremenitev za zaposlene. Kljub temu bomo skupaj s kriminalisti in policisti drugih policijskih enot nadaljevali z zbiranjem obvestil v najzahtevnejših primerih gospodarske kriminalitete, kakor tudi drugih oblik organizirane kriminalitete in nepreiskanih umorov. Zaradi finančnih omejitev je popolnitev ostalih prostih delovnih mest nemogoča, zato iščemo rešitve na drugih področjih, predvsem pri optimizaciji delovnih procesov ob ustrezni tehnični podpori.

Zaradi obsežnosti postopkov in velikih količin zaseženih podatkov, tako v fizični kot elektronski obliki, trajajo preiskave NPU praviloma več mesecev, pogosto pa tudi več kot leto dni. Prizadevamo si, da bi v NPU zaposlili strokovnjake za računalniško preiskovanje, saj bi to pomenilo skrajšanje trajanja teh preiskav. Hkrati s tem si prizadevamo tudi za pridobitev ustrezne računalniške podpore, ki bi nam omogočala lažje preiskovanje zaseženih podatkov.