Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s kriminalisti in policisti policijskih uprav Maribor in Celje danes, 22. avgusta 2012, izvajajo preiskovalne ukrepe v okviru obsežne mednarodne kriminalistične preiskave gospodarske kriminalitete.

Današnje aktivnosti so del obsežne kriminalistične preiskave, ki jo že od začetka leta 2012 izvajajo preiskovalci NPU. Preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka v smeri utemeljitve več sumov storitve kaznivih dejanj, in sicer:

  • zlorabe položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti,
  • zlorabe položaja ali pravic in
  • kaznivega dejanja pranja denarja.

Zagrožena kazen za ta kazniva dejanja, s katerimi je povzročena velika premoženjska korist ali škoda, je do 8 let zapora.

IMG 5625Zvočni posnetek izjave vodje preiskave Roberta Slodeja iz Nacionalnega preiskovalnega urada (mp3)  

Novinarska vprašanja in odgovori  (mp3)  

 

Preiskovalci NPU zbirajo dokaze o sumu nepravilnosti pri bančnem poslovanju v obdobju od leta 2006 dalje, pri čemer je njihova pozornost usmerjena v posle kreditiranja za nakup nepremičnin. Preiskava zajema večje število osumljenih fizičnih oseb in pravnih subjektov iz Slovenije in Hrvaške, pri čemer gre tudi za slamnata podjetja. Preiskava pa zajema tudi sume, ki so povezani s kreditiranjem finančnih holdingov. Pri slednjih obstaja sum, da so sodelovale povezane pravne osebe kot tudi vodstveni in nadzorstveni organi gospodarskega subjekta. Po do sedaj zbranih podatkih ocenjujemo, da je z vsemi navedenimi posli prišlo do škode v višini več kot 30 milijonov evrov.

V hišnih preiskavah, ki potekajo danes od šeste ure zjutraj na območju mariborske policijske uprave, ob preiskovalcih NPU sodelujejo tudi kriminalisti in policisti policijskih uprav Maribor in Celje; zaradi zavarovanja večje količine elektronskih podatkov so vključeni tudi strokovnjaki za računalniško forenziko.

Policija je pri tem na podlagi odredb sodišča izvajala hišne preiskave na 12 naslovih fizičnih in pravnih oseb, kjer je iskala poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Do izjave za javnost smo zaključili 10 preiskav, dve obsežni preiskavi pri pravnih subjektih pa še potekata.

Ob tem je kriminalistična policija na podlagi pooblastil Zakona o kazenskem postopku zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih odvzela prostost trem osumljencem, od katerih je trenutno pridržana še ena oseba.

Prav tako se je v isti zadevi in za enaka kazniva dejanja na podlagi odredb županijskih sodišč iz Zagreba in Zadra opravljalo šest hišnih preiskav na Hrvaškem, in sicer na območju Zagreba in Zadra; do izjave za javnost je bila zaključena samo ena preiskava.

Tako na območju Slovenije kot Hrvaške se v preiskavah iščejo materialni dokazi, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.

Pri hišnih preiskavah pa v okviru mednarodne pravne pomoči sodelujejo tudi preiskovalci iz Slovenije. Slovenskim pravosodnim organom smo predlagali, naj dajo pobudo hrvaškim, da bi bili naši preiskovalci prisotni pri njihovih postopkih, kar postaja ustaljena praksa zaradi večje učinkovitosti in uspešnosti pri mednarodnih kriminalističnih preiskavah.

Operativne aktivnosti kriminalistične policije na terenu tako še vedno potekajo, danes je v njih sodelovalo 85 kriminalistov in policistov.

V  nadaljevanju postopka se bodo še izvajala preiskovalna dejanja z namenom zavarovanja ustreznih dokazov. Prav tako pa se bo nadaljeval pregled obsežne zasežene poslovne dokumentacije ter nosilcev elektronskih podatkov.

Gre za obsežno, kompleksno, zahtevno kriminalistično preiskovanje gospodarskega kriminala, pri katerem zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi državnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki s finančno-bančnega področja.