Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki slovenske in hrvaške policije predstavili preiskavo mednarodne organizirane kriminalne združbe, ki je v Sloveniji in na Hrvaškem dlje časa izvrševala kazniva dejanja s področja zlorabe prepovedanih drog.

Na novinarski konferenci sta kot predstavnika slovenske policije sodelovala pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Marjan Fank in vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dean Jurič. Iz hrvaške policije, natančneje iz primorsko-goranske policijske uprave, pa sta se novinarske konference udeležila načelnik sektorja kriminalistične policije Željko Kruneš in načelnik oddelka za boj proti prepovedanim drogam v sektorju kriminalistične policije Tomislav Kristič.

novinarska027

Zvočni posnetek Izjave Marjana Fanka (mp3)  

Zvočni posnetek Izjave Deana Juriča (mp3)  

Zvočni posnetek Izjave Željka Kruneša (v hrvaškem jeziku) (mp3)  

Zvočni posnetek Izjave Tomislava Krističa (v hrvaškem jeziku) (mp3)  


Koprski ter ljubljanski kriminalisti in policisti so včeraj, 29. oktobra, v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in Specializiranim državnim tožilstvom Republike Slovenije zaključili kriminalistično preiskavo mednarodne kriminalne združbe, ki je dljej časa v Sloveniji in na Hrvaškem izvrševala kazniva dejanja s področja zlorabe prepovedanih drog. Istočasno so začeli izvajati zaključna preiskovalna dejanja tudi hrvaški policisti iz primorsko-goranske policijske uprave. Preiskava je zaradi prepletenosti članov kriminalnih združb z območja Slovenije in Hrvaške namreč od vsega začetka potekala ob dobrem sodelovanju policij obeh držav. Kriminalna združba se je ukvarjala predvsem s trgovino s prepovedanimi drogami (heroinom), pri čemer so osumljenci iz Slovenije oskrbovali tako trg v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.


Ob zaključku kriminalistične preiskave ovadenih 33 osumljencev in zbrani dokazi za 57 kaznivih dejanj

V koordinirani mednarodni kriminalistični preiskavi so policisti in kriminalisti, po usmeritvah koprskega okrožnega državnega tožilstva in specializiranega državnega tožilstva, ki sta usmerjali kriminalistično preiskavo, v zgodnjih jutranjih urah odvzeli prostost več članom kriminalne združbe in izvedli več hišnih preiskav.

Policistom in kriminalistom je uspelo v kriminalistični preiskavi zbrati zadostno število materialnih in drugih dokazov za dokazovanje skupno 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu kazenskega zakonika. Kazensko pa so ovadili skupno kar 33 osumljencev, vpletenih v kazniva dejanja tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

Kriminalistična preiskava je v Sloveniji zajela skupno 19 osumljencev, v zaključno akcijo pa je bilo vključenih preko 100 policistov in kriminalistov Policijske uprave Koper, Policijske uprave Ljubljana in Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

 

Kot je dejal vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič, je kriminalistična preiskava plod večmesečnega mednarodnega sodelovanja s hrvaškimi policisti. "Začela se je na podlagi skupnih ugotovitev, da na relaciji Postojna-Reka poteka utečen tihotapski kanal transportov in preprodaje heroina in kokaina. Ugotovitve hrvaških policistov so nakazale, da na območju Postojne deluje 40-letni državljan Bosne in Hercegovine s prebivališčem na območju Pivke, ki dnevno organizira tako transporte prepovedanih drog, namenjenih tržišču v Reki in širši okolici, kot tudi neposredno prodajo prepovedanih drog širšemu krogu hrvaških odjemalcev. Ugotovitve hrvaških policistov so se ujemale tudi z ugotovitvami koprskih kriminalistov, da ta oseba tudi na širšem območju Postojne, Logatca in Sežane skrbi za distribucijo heroina in kokaina."

Na podlagi skupnih analiz delovanja osumljencev so policisti in kriminalisti začeli izvajati prikrite preiskovalne ukrepe zoper več vpletenih oseb, ki so se ukvarjale z ilegalno dejavnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem. Delovanje kriminalne združbe so spremljali od maja letos in ugotovili, da 40-letni državljan BiH nabavlja večje količine heroina in kokaina na območju Ljubljane, kjer je bilo identificiranih vsaj pet oseb, ki so ga z drogo oskrbovale. 40-letni osumljenec je imel tudi precej razvejano mrežo preprodajalcev prepovedanih drog - identificiranih jih je bilo kar 13 z območja Postojne, Sežane, Logatca in Obale.

Že pred zaključkom kriminalistične preiskave so bili nekateri osumljenci prijeti pri posedovanju in prenosu prepovedanih drog iz Ljubljane v Postojno oz. iz Postojne proti Reki na Hrvaškem.


Tako so bili pri prevozih iz Ljubljane proti Postojni prijeti:

 • 32-letni Logatčan pri prevozu približno 100 g heroina in
 • 24-letni Ljubljančan pri prevozu približno 100 g heroina,
 • med hišno preiskavo pa je bil prijet njegov 27-letni brat, ki je posedoval še skupno 427 g heroina in 161 gramov kokaina.


Pri prevozih na relaciji Postojna-Reka na Hrvaškem pa so bili prijeti:

 • 46-letni državljan BiH s prebivališčem na Prestranku in 53-letni državljan BiH s prebivališčem v Postojni, in sicer pri prevozu približno 100 g heroina,
 • 35-letni Sežančan pri prevozu približno 15 g heroina in 5 g kokaina ter
 • 34- in 37-letna državljana Hrvaške iz Pule pri prevozu približno 30 g heroina.


Zgoraj navedeni osumljenci so bili v dneh po prijetju privedeni s kazenskimi ovadbami k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper 24- in 27-letna Ljubljančana ter 53-letnega državljana BiH po zaslišanju odredil sodni pripor, zoper 32-letnega Logatčana pa hišni pripor.

Med hišnimi preiskavami, ki so potekale 29. oktobra, so kriminalisti pri 40-letnem državljanu BiH zasegli še približno 50 g heroina, pri 46-letnem državljanu BiH pa približno 150 g heroina.

Skupno je v celotni kriminalistični preiskavi slovenska policija zasegla več kot 1 kg heroina ter približno 160 gramov kokaina, katerega vrednost se na ilegalnem tržišču giblje med 50.000 in 70.000 evri. Kriminalna združba bi v primeru uspešne preprodaje zaseženih prepovedanih drog na drobno lahko iztržila znatno višjo ceno.

 

Kazenski zakonik za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog v hudodelski združbi v 186. členu predpisuje zaporno kazen od 5 do 15 let.


Med člani kriminalne združbe tudi uslužbenec policije

"Med preiskavo smo ugotovili, da z enim od osumljencev, ki je imel v združbi vodilno vlogo, aktivno sodeluje uslužbenec kriminalistične policije, zato smo o sumih obvestili posebni oddelek pri specializiranem državnem tožilstvu, ki je pristojen za obravnavo uslužbencev s policijskimi pooblastili. Med preiskavo je bil sum utemeljen do te mere, da je bila tudi kriminalistu odvzeta prostost in bo priveden dežurnemu preiskovalnemu sodniku," je na današnji novinarski konferenci dejal pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Marjan Fank. Kriminalist je osumljen storitve več kaznivih dejanj, s katerimi je članom kriminalne združbe pomagal pri izvajanju kriminalnih aktivnosti. Pri tem je zlorabil svoj uradni položaj in s tem omogočil kriminalnim združbam, da so se »zaščitile« pred organi odkrivanja in pregona. V času odvzema prostosti je bil uslužbencu že izrečen ukrep začasne odstranitve z dela ali delovnega mesta.

"V slovenski policiji zavračamo taka ravnanja in imamo do njih ničelno toleranco. Zavedamo se nevarnosti, ki jo povzročajo zaposleni v policiji, ki prestopijo mejo zakona, saj ima njihovo ravnanje obsežne in dolgoročne posledice za delovanje službe, povzroča ogroženost drugih zaposlenih v policiji in zmanjšuje ugled in zaupanje v delo policije. Hkrati pa poudarjamo, da ima slovenska policija predvidene notranje varnostne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje korupcije v policiji in vzpostavljene kriterije za ugotavljanje nedopustnega in neetičnega ravnanja policistov in delavcev policije," je še dodal Fank.


Sodelovanje med slovensko in hrvaško policijo zelo dobro

Načelnik sektorja kriminalistične policije primorsko-goranske policijske uprave Željko Kruneš je na kratko predstavil potek preiskave na Hrvaškem in sodelovanje med koprsko ter primorsko-goransko policijsko upravo, ki je pod imenom Partner potekala že od maja letos. Izrazil je zadovoljstvo nad dejstvom, da je "operativna akcija od začetka do konca potekala v tajnosti in tako pripeljala do odličnih rezultatov."

Kot je dejal načelnik oddelka za boj proti prepovedanim drogam v sektorju kriminalistične policije Tomislav Kristič, je sodelovanje s slovenskimi kolegi potekalo po že ustaljenih tirnicah, ki so rezultat dobrih preteklih mednarodnih izkušenj. "Pri sodelovanju se je najprej pojavilo nekaj težav. Na začetku še nismo bili prepričani, zakaj je tako, vendar smo kmalu spoznali, da je zadeva zaradi vpletenosti slovenskega policijskega uslužbenca toliko bolj kompleksna." Kristič se je zahvalil vsem slovenskim policistom in kriminalistom za zavzeto delo. Tistim, ki se ukvarjajo s trgovino s prepovedanimi drogami, pa sporočil, "naj si raje omislijo druge, koristnejše aktivnosti, kot pa so kriminalne dejavnosti, saj jih bosta slovenska in hrvaška policija z dobrim sodelovanjem zagotovo odkrili."


Slovenska policija letos izjemno uspešna pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog

Zaključena kriminalistična preiskava je vsekakor velik operativni dosežek. Tudi sicer letošnje leto izstopa s pozitivnimi rezultati na področju prepovedanih drog, pri čemer je treba posebej poudariti, da je policiji letos uspelo preiskati in nevtralizirati večje število kriminalnih združb, ki so v zadnjih letih v Sloveniji izstopale po obsegu delovanja, organiziranosti in ravni svojega delovanja. Rezultat obravnave dobro organiziranih kriminalnih združb je tudi količina zaseženih vseh vrst najpogostejših drog, ki bistveno presega količine prejšnjih let:


Zasežena prepovedana droga/p>

(do 27. oktobra 2012; v oklepaju so podatki za celo leto 2011):

 • amfetamin 8850,75 g (708 g)
 • benzodiazepini 2687 tablet (4922 tablet)
 • ekstazi 952 tablet (33 tablet)
 • heroin 16.572 g (3.234 g)
 • kokain 26.114 g (1.008 g)
 • konoplja rastlina 13.192 kosov (11.301 kosov - požetih rastlin)
 • konoplja marihuana (posušena) 160,458 g (583,693 g)


Prostori za proizvodnjo konoplje:

 • v letu 2010 odkritih 41 prostorov
 • v letu 2011 odkritih 52 prostorov
 • do 27. oktobra 2012 odkritih 57 prostorov


Število osumljencev in kaznivih dejanj:

 • število kaznivih dejanj po 186. in 187. členu KZ-1B v letošnjem letu (do 27. 10. 2012) je 1706 (v celem letu 2011 je število 1925)
 • število osumljencev po 186. in 187. členu KZ-1B do 27. 10. 2012 je 1765 (v celem  letu 2011 pa je število osumljencev 2229).


 .