Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili rezultate uspešne kriminalistične preiskave, pri kateri smo slovenski policisti sodelovali z italijanskimi in hrvaškimi kolegi. Po zaključni akciji 15. septembra v Kopru smo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, hudodelskega združevanja in nedovoljenega prometa z orožjem ovadili pet oseb.

foto8

Na fotografiji (na sredini z leve): sodelovali so Nicola Sibilia, vodja skupine za preiskovanje organizirane kriminalitete pri Finančni straži v Trstu, Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Koper, in Slavko Koroš, vodja Sektorja za organizirano kriminalitete v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.


Zvočni posnetek izjave Deana Juriča (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Nicole Sibilia (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Slavka Koroša (mp3) 


Dean Jurič, v začetku letošnjega julija prejeli obvestilo italijanskih kolegov, da pripadniki italijanske finančne straže (Guardia di Finanza, G.O.A. - Compagnia Trieste) preiskujejo kriminalno družbo. Sestavljale naj bi jo osebe z območja nekdanjih jugoslovanskih republik, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino s kokainom. V preiskavi so še ugotovili, da ena izmed oseb te združbe prebiva na Obali.

Na podlagi zbranih informacij so kriminalisti PU Koper začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo, usmerjeno zoper identificirane posameznike, za katere je obstajal utemeljen sum, da izvršujejo kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog (186. člen Kazenskega zakonika). Kriminalistično preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

V skupni kriminalistični preiskavi, pri kateri so sodelovali pripadniki italijanske finančne straže, hrvaške policijske uprave iz Pule in Policijske uprave Koper, so preiskovalci zbrali zadostno število dokazov, da so na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazenske ovadbe za:

 • 4 kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog,
 • 1 kaznivo dejanje hudodelskega združevanja in
 • 1 kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.


Skupaj so kriminalisti ovadili pet osumljencev, in sicer:

 • 46-letnega državljana Bosne in Hercegovine z začasnim bivanjem v Sloveniji,
 • 29-letnega državljana Hrvaške z območja Umaga,
 • 57-letnega Ljubljančana,
 • 35-letnega državljana Hrvaške ter Bosne in Hercegovine z neurejenim začasnim bivanjem v Sloveniji in
 • 49-letnega Koprčana.


Med preiskavo so kriminalisti izvedli tri zasege prepovedane droge kokain, in sicer v skupni masi 216,83 grama.

Pri zaključku kriminalistične preiskave v Kopru 15. septembra popoldne, med poskusom prodaje 542 gramov kokaina, so policisti prijeli vse naštete osumljence, razen Koprčana, in nato izvedli več hišnih preiskav

foto1

Pri 35-letnem državljanu Hrvaške ter Bosne in Hercegovine našli in zasegli več kosov orožja in streliva. Zasegli so pištolo znamke CZ in dve pištoli znamke Zastava, od katerih je imela ena predelano cev, druga pa izbrisane serijske številke. Pri isti hišni preiskavi so zasegli tudi večjo količino denarja, okoli 70.000 evrov.

foto6

Za del tega denarja so ugotovili, da izvira iz prodaje prepovedanih drog. Skupno je bilo v kriminalistični preiskavi zaseženih okoli 760 gramov kokaina

foto5

Štirje osumljenci so bili privedeni na zaslišanje preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju zanje odredil pripor. Kazenski zakonik predvideva:

 • za storitev kaznivega dejanja po III. odstavku 186. člena zaporno kazen od treh do petnajstih let in
 • za storitev kaznivega dejanja po 307. členu zaporno kazen od šestih mesecev do desetih let.

foto4

Kriminalistična preiskava se nadaljuje, tudi v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja, in sicer v smislu izmenjave zbranih dokazov ter prijetja še nekaterih osumljencev, ki se skrivajo v tujini in naj bi bili po dosedaj zbranih dokazih vpleteni v preprodajo prepovedanih drog.

foto2

Po besedah Slavka Koroša, vodje Sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi, slovenska kriminalistična policija ocenjuje, da sodelovanje slovenske policije z varnostnimi organi tujih držav poteka izredno korektno, strokovno, zakonito, predvsem pa uspešno in učinkovito: "To dokazujejo tudi rezultati dela v tem letu in pa konkretna, danes predstavljena kriminalistična preiskava. Dejstvo je, da je organiziran kriminal že zdavnaj 'prestopil' tako regionalne kot tudi državne meje, kar zahteva mednarodno usklajene in načrtovane aktivnosti na področju boja zoper organiziran kriminal tako s sosednjimi državami, državami Evropske unije kot tudi drugimi državami (na Zahodnem Balkanu idr.)."


Zemljevid kokainske poti  

foto3


Problematika prepovedanih drog - statistični podatki

V prvih osmih mesecih letošnjega leta smo podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve 348 kaznivih dejanj, ki po Europolovih kriterijih zadostujejo definiciji organizirane kriminalitete, kar predstavlja že skoraj vsakoletno povprečje.

Velik porast odkrite organizirane kriminalitete beležimo na vseh segmentih, tako po številu in strukturi kaznivih dejanj, odkritih kriminalnih združbah kot tudi zaseženi količini droge in orožja.

Na področju zlorab prepovedanih drog smo podali kazenske ovadbe za 1.918 kaznivih dejanj (v enakem obdobju lani 1.108), in sicer:

 • 1.723 (lani v enakem obdobju 958) zaradi storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen KZ) in
 • 196 (lani v enakem obdobju 150) zaradi kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu (187. člen KZ).

Poleg tega je policija obravnavala 2.032 prekrškov s tega področja (lani v enakem obdobju 1.713).

V prvi polovici letošnjega leta je zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami umrlo 8 oseb (v enakem obdobju lani prav tako 8).

V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo v Sloveniji evidentirano večje število zasegov prepovedane droge, med njimi tudi kokaina, in sicer:

 • pri obravnavi kaznivih dejanj je bilo evidentiranih 536 zasegov različnih vrst prepovedanih drog, od tega 44 primerov, pri katerih je bil zasežen kokain;
 • pri obravnavanju prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogamije pa je bilo evidentiranih skupaj 2.075 zasegov različnih vrst prepovedanih drog, od tega 96 primerov, v katerih je bil zasežen kokain.


Skupna količina zaseženega kokaina v letošnjem letu (pri kaznivih dejanjih in prekrških) presega 7 kg, zasegli pa smo še naslednje količine prepovedanih drog (v spodnji tabeli).

TABELA: Zasežene prepovedane droge na območju RS v 1. polletju 2009

Vrsta zasežene prepovedane droge

Merska enota

2008

2009

Amfetamin

(g)

323,6

853,5

(ml)

-

60,0

(tbl)

396,0

676,0

Benzodiazepini

(g)

10,0

33,7

(ml)

-

0,3

(tbl)

633,0

3.381,0

Ekstazi

(g)

42,2

2,0

(tbl)

51,0

16.876,5

Heroin

(g)

1.576,5

16.467,3

(ml)

119,1

10,3

Kokain

(g)

353,2

990,8

(ml)

0,4

2,4

Konoplja - rastlina

 

(g)

-

43,8

(kos)

2.705,8

6.061,9

Konoplja - rastlina (marihuana)

(g)

19.147,3

130.428,9

Konoplja - smola (hašiš)

(g)

113,1

489,2

Metadon

(g)

1.740,3

2.788,4

(ml)

-

82,0

Metamfetamin

(g)

27,0

-

(tbl)

70,0

-