Sorodne objave

 

Pred novimi protestnimi shodi po državi, ki so napovedani za te dni, policisti vse udeležence ponovno pozivamo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, tako da bo javni shod potekal neovirano in bo vsem udeležencem zagotovljena ustavna pravica do mirnega zborovanja.

Policija je na javnih shodih prisotna izključno zaradi zagotavljanja javnega reda, varnosti ljudi in premoženja in preprečevanja drugih dejanj, ki bi onemogočila pravico ljudi do javnega zborovanja. Ta pravica je ena od pomembnih prvin in instrumentov pravne države,  za katero se zavzema tudi večina udeležencev javnih shodov in javnost v Sloveniji.

Nekateri dogodki žal kažejo, da posamezniki javne shode izkoriščajo za izvajanje nereda in izvrševanje nasilnih kaznivih dejanj, s katerimi ogrožajo zdravje ljudi in človeška življenja. Za nasilno delovanje ne izbirajo sredstev in pri tem zlorabljajo zavetje množice, tako da z varne razdalje mečejo v policiste nevarne predmete, ki povzročajo hude telesne poškodbe, lahko pa ti predmeti povzročijo celo smrtne poškodbe. Ob tem pa tudi druge udeležence javnega shoda pozivajo k nasilnemu ravnanju. Vsa ta dejanja imajo bodisi znake kaznivih dejanj bodisi prekrškov, zato bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse ukrepe za izsleditev in prijetje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov ter privedbo na sodišče.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujemo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi). V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočamo, naj se takoj umaknejo na varno. Najbolje, da po najkrajši poti zapustijo prostor shoda v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov.

Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na javne shode prihajajo z otroki, saj so dogodki in posledice nepredvidljivi. Otroci so zaradi svoje telesne in duševne razvitosti še posebej občutljivi, zato morajo biti starši še posebej premišljeni in odgovorni.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. Ob tem ponovno opozarjamo, da morajo udeleženci dosledno spoštovati navodila in ukaze policistov. Te policisti izrekamo neposredno ustno, po megafonih, s pomočjo tehničnih naprav v vozilih in iz helikopterja. Več pojasnil o opozorilih in ukazih, ki sodijo med najmilejše policijske ukrepe, je na spletni strani Policijska pooblastila.

Tudi v primeru tako hudih kršitev, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

Naj poudarimo, da nasilneži s svojimi dejanji v prvi vrsti onemogočajo ustavno pravico ljudi do mirnega zborovanja, zato pozivamo vse državljane, naj spoštujejo navodila/ukaze policije in tako pripomorejo k vzpostavitvi varnih razmer, v okviru katerih jim pravica do mirnega zborovanja ne bo kratena.